Ordförande: Peter Eklund
peter.ng.eklund@gmail.com

Tillika ordförande Uppsalaföreningen


Vice ordförande: 
Karin Maltestam
karin.maltestam@bahnhof.se
Tillika ordförande Blekingeföreningen


Sekreterare: 
Bo Schubert
schubert@bredband.net
Ansvarig för broschyren


Kassör: 
Krystyna Larsson
krystyna.larsson@abfstockholm.se
Tillika ordförande Stockholmsföreningen


Ledamoter:

Maciej Onoszko
gotland@svensk-polska.se
Tillika ordförande i Gotlandsföreningen

Karolina Larsson
karolinacz_@hotmail.com
Tillika ordförande i Skåneföreningen

Kaj Wahlberg
kaj.wahlberg@hotmail.com
Tillika styrelsemedlem i Stockholmsföreningen

Karl Beijbom
Info.beijbombooks@gmail.com
Tillika ordförande i Västmanland

Hans Göran Tommila
hgtommila@gmail.com
Tillika ordförande i Göteborg

Valberedning:
Jan Maltestam
maltestam@telia.com
(sammankallande), tillika ledamot Blekingeföreningen

Bo Bergman
bo.bergman@blentarp.eu
Tillika ledamot Skåneföreningen

Monika Björnson-Rzewuski
?@gmail.com
Stockholmsföreningen


Revisor:
Peter Andlin Sobocki
peterandlin@telia.com

Revisorsuppleant:
Claes Kihlberg 

claes.kihlberg@gmail.com