Svensk-Polska Samfundet
Styrelse

Ordförande: Peter Eklund
peter.ng.eklund@gmail.com

Tillika ordförande Uppsalaföreningen


Vice ordförande: 
Karin Maltestam
Karin.maltestam@bahnhof.se
Tillika ordförande Blekingeföreningen


Sekreterare: 
Bo Schubert
schubert@bredband.net
Ansvarig för broschyren


Kassör: 
Krystyna Larsson
krystyna.larsson@abfstockholm.se
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Ledamoter:

Maciej Onoszko
Gotland@svensk-polska.se
Tillika ordförande i Gotlandsföreningen

Janina Ahlgren
janina_ahlgren@hotmail.com
Tillika ordförande i Skåneföreningen


Karl Beijbom
Info.beijbombooks@gmail.com
Tillika ordförande i Västmanland

Valberedning:
Jan Maltestam
maltestam@telia.com
(sammankallande), tillika ledamot Blekingeföreningen

Bo Bergman
bo.bergman@blentarp.eu
Tillika ledamot Skåneföreningen

Janina Pieniowska
janinamfd@gmail.com
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Revisorer:
Peter Andlin Sobocki
Peterandlin@telia.com

Claes Kihlberg 
Claes.kihlberg@gmail.com

 

Revisorsuppleanter:
Hans Bjernby
Hans.by@swipnet.se

Marta Obminska
Marta.obminska@riksdagen.se