Ordförande:

Peter Eklund
peter.ng.eklund@gmail.com

Tillika ordförande Uppsalaföreningen

Vice ordförande: 

Karin Maltestam
karin.maltestam@bahnhof.se
Tillika ordförande Blekingeföreningen

Sekreterare: 

Bo Schubert
schubert@bredband.net
Ansvarig för broschyren

Kassör:

Krystyna Larsson
krystyna.larsson@abf.se
Tillika ledamot Stockholmsföreningen

Ledamoter:

Maciej Onoszko
gotland@svensk-polska.se

Tillika ordförande i Gotlandsföreningen

Kaj Wahlberg
kaj.wahlberg@hotmail.com
Tillika sekreterare i Stockholmsföreningen

Janina Ahlgren
janina.ahlgren@hotmail.com
Tillika ordförande i Skåneföreningen

Karl Beijbom
Info.beijbombooks@gmail.com
Tillika ordförande i Västmanland

Hans-Olle Frummerin
hansolle7@gmail.com

Tillika styrelsemedlem i Göteborg

Valberedning:

Gösta Munktell
gosta@munktell.data.com
(sammankallande), tillika ledamot Blekingeföreningen

Bo Bergman
bo.bergman@blentarp.eu
Tillika ledamot Skåneföreningen

Monika Björnson-Rzewuski
monika.rzewuski@gmail.com
Stockholmsföreningen


Revisor:

Peter Andlin Sobocki
peterandlin@telia.com

Revisorsuppleant:

Claes Kihlberg 
claes.kihlberg@gmail.com