Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Svensk-Polska Föreningen i Skåne bildades 1964 och är en lokalförening till Svensk-Polska Samfundet.