Svensk-Polska föreningen i Skåne
Styrelse

E-post: mailto:skane@svensk-polska.se
Bankgiro:  807–0575

Tillförordnad
ordförande:
Janina Ahlgren
Betgatan 128
272 39 Simrishamn
070-383 69 42
Övriga styrelsen: Ingemar Olander
Sundholmsgatan 36
216 41 Limhamn
Göte Svensson
Soprangatan 24
215 74 Malmö
Jan-Axel Stoltz
Gilleskroken 4
226 47 Lund
Terho Paulsson
Tingshögsvägen 80
222 40 Lund
Gabriel Stille
Falkenbergsgatan 6A
214 24 Malmö
  Ela Loven
Backavägen 16
246 31 Löddeköpinge
Suppleanter: Sverker Noren 
Persikevägen 35 
223 55 Lund
Karolina Larsson
Amiralsgatan 38   lgh 1203
211 55 Malmö