Svensk-Polska föreningen i Skåne

Styrelse 2018-19

E-post: mailto:skane@svensk-polska.se
Bankgiro:  807–0575

Ordförande:
Janina Ahlgren, Betgatan 128
272 39 Simrishamn
070-383 69 42

vice ordförande
Karolina Larsson Fogel
Fabriksgatan 1
211 37 Malmö

Sekreterare:
Sverker Noren
Persikevägen 35
223 55 Lund

Kassör
delas mellan ordförande Janina Alhgren och vice ordförande Karolina Larsson

Ledamöter:
Ela Loven
Backavägen 16
246 31 Löddeköpinge

Ingemar Olander
Sundholmsgatan 36
216 41 Limhamn

Terho Paulsson
Tingshögsvägen 80
222 40 Lund

Jan Axel Stoltz
Gilleskroken 4
226 47 Lund

Göte Svensson
Soprangatan 24
215 74 Malmö

Suppleanter:
Lars Håkan Larsson
Runslingan 20 A
224 77 Lund

Maria Ploszewska Paulsson
Tingshögsvägen 80
222 40 Lund