Peter Johnsson

”STALINS MORD I KATYN”
SAMTAL MED FÖRFATTAREN PETER JOHNSSON
FREDAG 12 NOVEMBER, KL 18.00
EMIGRANTERNAS HUS – PACKHUSPLATSEN 7

Peter Johnsson  presenterar sin nya bok om mordet på polska officerare i Katyn. Detta brott fick ett efterspel som varade ända in i våra dagar.

ARRANGÖRER:
Europarörelse i Göteborg, Svensk-polska Samfundet, Vuxenskola, Polska Generalkonsulatet i Malmö.

 

PETER JOHNSSON är historiker och journalist, utrikeskorrespondent för Göteborgs Posten och finlandssvenska Yleradio och TV, sedan tre decennier bosatt i Warszawa och en av Sveriges främsta experter på Polens historia och Polen av idag. Han är författare till bland annat boken Polen i historien, ett verk på 600 sidor som beskriver Polens historia från äldsta tid till idag och som publicerades 2009.

 

Under några få veckor i april och maj 1940 lät Stalin avrätta minst 21 857  polska officerare, poliser och andra uniformerade tjänstemän som tillfångatagits vid andra världskrigets utbrott i september 1939 när Sovjetunionen ockuperade Polens östra delar. Avrättningarna skedde med nackskott innan offren föstes eller slängdes ned i massgravar. Beslutet om morden fattades på ett möte i det sovjetiska kommunistpartiets politbyrå den 5 mars 1940. Mordaktionen som sedan genomfördes av NKVD var välorganiserad och väl dokumenterad. I ett halvt sekel tillhörde dessa dokument de mest välbevakade i Sovjetunionen. Den lögn som Sovjets ledare hållit fast vid i femtio år, en lögn som försökte lägga skulden för morden på Hitlertyskland, förlorade definitivt sin kraft när Boris Jeltsin tog över makten i Kreml. Under krigsåren vägrade Stalins allierade – Churchill och Roosevelt – att officiellt ifrågasätta Stalins undanflykter och uppenbara lögner. Massmorden i Katyn, där ordet ”Katyn” egentligen står för ett flertal platser där morden ägde rum, hade därför en stor politisk betydelse för formandet av efterkrigstidens Europa. Än idag, 70 år efter morden, är Katyn ett starkt politiskt laddat ord i relationerna mellan Polen och Ryssland.
 

Stalins massmord i Katyn

Svenska Dagbladet 22 april 2010
”Avslöjandet om vad som verkligen skett med Polens politiska ochmilitära elit kom i samband med Sovjets sammanbrott och att Jeltsin fattadebeslutet att öppna dokumenten. Om alla dessa lögner, halvsanningar ochundanflykter har Peter Johnsson skrivit en utmärkt källkritisk bok som medobarmhärtig skärpa avslöjar en av det kalla krigets mest kontroversiellaskrönor och slutgiltigt avslöjar sanningen om denna ohyggliga förbrytelse.”
HÅKAN ARVIDSSON litteratur@svd.se

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!