11:e Maj 11:00 Fri Entré

Föreningen välkomnar Peter Johnsson som mottog det svenska Polonica-priset 2010
Han berättar om sin bok “Stalins mord i Katyń” 

Bildresultat för Peter Johnsson Warszawa

Peter Johnsson har med Warszawa som fast utgångspunkt rapporterat för nordiska media om utvecklingen i Central- och Östeuropa sedan början av 1980-talet. 
Hans bok “Polen i historien” betecknades som ett mästerverk i Svenska Dagbladet.

”Peter Johnsson är utan tvivel en av Sveriges främsta kännare av Östeuropa. Hans böcker är inte bara gediget källmässigt underbyggda och vilar på den nyaste historiska forskningen men också mycket lättlästa. I Peter Johnssons böcker framträder empati och engagemang för de folks öden som han skriver om. Dessa kvalitéer behövs för att bli en kulturtranslator av stora mått”
Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier Lunds universitet.

Ett arrangemang i samarbete med Polska Institutet.
Lördag 11 maj kl 1100 ABF Stockholm, Sveavägen 41
Välkommen!

PUB-afton                               

beer
Vi  träffas och dricker ett glas tillsammans. Var och en betalar för sig.
Onsdag 8 maj från kl 1700
Zinkens Krog vid Zinkens Damm
Välkommen!

 

 

Tips för konstintresserade!
 Visas till den 3:e Maj


Jag skulle vilja måla som om jag fotograferade drömmar.
 (Zdzisław Beksiński, 1929 – 2005)

Zdzisław Beksiński är en stor polsk konstnär, en visionär som visar upp apokalyptiska visioner av den moderna världen. Utställningen Apokalyptiska drömmar ställdes samman till 90-årsminnet av konstnärens födelse 24 februari 2019. Den visar framför allt verk från den sista perioden i Zdzisław Beksińskis konst, med mörka och orosfyllda verk framställda genom datorgrafik. På utställningen visas också reproduktioner av några av Beksińskis mest välkända verk.

27 april – 3 maj 2019
Konstart, Hökens gata 11, Stockholm
Fri entrè!

 

 

Stockholmsföreningen höll Årsmöte 6:e April

Den nyvalda styrelsen tackar alla medlemmar som deltog i Årsmötet.

Ett Stort Tack även till samfundets ordförande som gästade mötet och här flankeras av två medlemmar ur musikgruppen Trembowla som stod för underhållningen.

Lördag 6:e April

Årsmöte

                                                        Stockholmsföreningens årsmöte
Katarina Jagellonica, gestaltad av Victoria Enefors, i renässansklänning, välkomnar medlemmarna till årsmötet!

Victoria Enefors gestaltar Katarina Jagellonica.
Foto: G. Lindberg.

Vid mötet redovisas verksamhetsberättelsen för 2018, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelsen. Medlemmarna beslutar om ansvarsfrihet för de nuvarande styrelsemedlemmarna och därefter väljs en ny styrelse för 2019. En valberedning väljs också och inkomna motioner behandlas.
Kl 1200 håller Svensk-Polska Samfundet sitt årsmöte.
Därefter bjuds på en enklare förtäring samt dryck.
Lördag 6 april kl 1100. ABF Stockholm, Sveavägen 41.
Endast medlemmar. Fri entré.

Vilnius – Wilno – Vilna Mars 23:e

Bildresultat för vilnius

Skiftande historiska öden, olika språk, kultur och religioner har alla lämnat sina spår i dagens Vilnius, och bidrar till stadens unika karaktär. Arthur Sehn berättar om en av Polsk-Litauiska Samväldets två huvudstäder. Tips! Föreningen planerar att göra en gemensam resa till staden under September. Intresserad? Kom och lyssna!

Arthur Sehn, styrelsemedlem i Svensk-Polska Föreningen, föreläser om Litauens huvudstad.
Lördag 23 mars kl 1100. ABF Stockholm, Sveavägen 41.
Entré: medlemmar 50 kr, övriga 80 kr.

  • Verksamhetsår(artiklar)
    • No categories
  • Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

    Klart!