Svensk-Polska Föreningen i Stockholms län
Föreningens verksamhet i Stockholm sammanföll under de första 50 åren med Samfundet och började redan 1926. Svensk-Polska Föreningens Stockholmsdistrikt bildades den 28 november 1975 vid ett konstituerande sammanträde på Park Hotel med ett 40-tal medlemmar närvarande. Till ordförande valdes Stig Wallin men då han av arbetsskäl inte kunde fortsätta att arbeta aktiv med föreningen har Harry Neumüller till vidare övertagit den funktionen. Tillkomsten firades sedan vid en buffé på Polska Institutet vid vilken många representanter för svenskt kulturliv var närvarande. Polens dåvarande ambassadör Stefan Staniszewski, handelsrådet Janusz Stalinski och direktör Karol Drozd.

Antalet medlemshushåll var 2015 cirka 190 stycken. 135 personer, därav 28 med ständigt medlemskap.Årsavgiften är för närvarande 150:- kronor och 60:- kronor för familjemedlem. Betalas på Plusgironummer: 440 50 07-8
Ange alltid förnamn och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Stockholms Län