gra ord från ordföranden i Stockholmsföreningen

Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter.
Detta är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.

 

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Krystyna Larssonkrystynalarsson@yahoo.com
Vice ordförande, sekreterarePeter Brandkvistpeter.brandkvist@hotmail.se
Kassör:Henryka Ståhlheniastahl@hotmail.com
Ledamöter:Kaj Wahlbergkaj.wahlberg@hotmail.com
Barbara Sellbergbarbara.sellberg@gmail.com
Ledamot, webbansvarigArthur Sehnarthur.sehn@herodotos.se
Urban Goergesurban@urbanmedia.se
Revisor:Peter Lindhepeter.lindhe@uc.se
Revisorssuppleant:Staffan Dufvastaffan.dufva@bredband.net
Valberedning:Hans Bjernbyhans.by@swipnet.se
Anna Jonssonjonsson__anna@hotmail.com
..........................................................................

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!