Kaj Wahlberg

Några ord från den nye ordföranden i Stockholmsföreningen
Jag heter Kaj Wahlberg och blev vald till ordförande vid årsmötet i april i år. Innan dess var jag sekreterare i samma förening. Liksom Hans Bjernby är jag pensionerad yrkesofficer. Vi har båda varit försvarsattachéer stationerade i Warszawa. Det var i samband med tjänstgöringen i Polen som mitt intresse för landet, dess folk och historia, väcktes.
Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter. Det är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Kaj Wahlbergkaj.wahlberg(at)hotmail.com
Vice ordförande, sekreterareKrystyna Larssonkrystynalarsson(at)yahoo.com
Kassör:Henryka Ståhlheniastahl(at)hotmail.com
Ledamöter:Barbara Sellbergbarbara.sellberg(at)gmail.com
Urban Goergesurban(at)urbanmedia.se
Ledamot, webbansvarigArthur Sehnarthur.sehn(at)herodotos.se
Suppleant:Peter Brandkvistpeter.brandkvist(at)hotmail.se
Revisor:Peter Lindhepeter.lindhe(at)uc.se
Revisorssuppleant:Staffan Dufvastaffan.dufva(at)bredband.net
Valberedning:Hans Bjernbyhans.by(at)swipnet.se
Anna Jonssonjonsson__anna@hotmail.com
..........................................................................

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!