Styrelse

Posted on januari 26, 2009 in Stockholm - om oss | 0 comments

Kaj Wahlberg

Några ord från den nye ordföranden i Stockholmsföreningen
Jag heter Kaj Wahlberg och blev vald till ordförande vid årsmötet i april i år. Innan dess var jag sekreterare i samma förening. Liksom Hans Bjernby är jag pensionerad yrkesofficer. Vi har båda varit försvarsattachéer stationerade i Warszawa. Det var i samband med tjänstgöringen i Polen som mitt intresse för landet, dess folk och historia, väcktes.
Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter. Det är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad..

 

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

 

Styrelse:

Ordförande: Kaj Wahlberg kaj.wahlberg@hotmail.com
Vice ordförande, sekreterare Krystyna Larsson krystynalarsson@yahoo.com
Ledamoter: Urban Goerges urban@urbanmedia.se
Barbara Sellberg barbara.sellberg@gmail.com
Suppleant: Peter Brandkvist peter.brandkvist@hotmail.se
Kassör Henia Ståhl heniastahl@hotmail.com
Webbansvarig Arthur Sehn arthur.sehn@herodotos.se

 

Övriga funktionerer:

Revisor Peter Lindhe peter.lindhe@uc.se
Revisorssuppleant Staffan Dufva staffan.dufva@bredband.net
Valberedning: Hans Bjernby hans.by@swipnet.se

Anna Jonsson

jonsson_anna@hotmail.com