Några ord från ordföranden i Stockholmsföreningen

Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter.
Detta är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.

 

 

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Peter Brandkvistpeter.brandkvist@hotmail.se
Vice ordförande:Krystyna Larssonkrystynalarsson@yahoo.com
Sekreterare:Kaj Wahlbergkaj.wahlberg@hotmail.com
Kassör:Henryka Ståhl
Rese- och Webbansvarig:Arthur Sehn
Ledamöter:Barbara Sellberg
Urban Goerges
Suppleanter:Claude Breton
Martin Adlers
Revisor:Peter Lindhe
Revisorssuppleant:Staffan Dufva
Valberedning:Hans Bjernby
Janina Pieniowska

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!