Några ord från ordföranden i Stockholmsföreningen

Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter.
Detta är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.

 

 

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Peter Brandkvistpeter.brandkvist@hotmail.se
Vice ordförande:Krystyna Larssonkrystynalarsson@yahoo.com
Sekreterare:Kaj Wahlbergkaj.wahlberg@hotmail.com
Kassör:Henryka Ståhlheniastahl@hotmail.com
Rese- och Webbansvarig:Arthur Sehnarthur.sehn@herodotos.se
Ledamöter:Barbara Sellbergbarbara.sellberg@gmail.com
Urban Goergesurban@urbanmedia.se
Suppleanter:Claude Bretonmr.breton.claude@gmail.com
Martin Adlers
Revisor:Peter Lindhepeter.lindhe@uc.se
Revisorssuppleant:Staffan Dufvastaffan.dufva@bredband.net
Valberedning:Hans Bjernbyhans.by@swipnet.se
Anna Jonssonjonsson__anna@hotmail.com

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!