Årsmötet 2011

Göteborgsföreningen genomförde sitt årsmöte den 2 maj 2011 på Polska Katolikers Förenings lokaliteter i Gamlestaden- en härlig plats där Föreningens aktiviteter vanligtvis äger rum.

De sedvanliga mötesärendena klubbades snabbt och effektivt av ordföranden Hans Göran Tommila. Styrelsen omvaldes med undantag av Johan Brax, vars tid för föreningens aktiviteter inte längre räcker till. Ett varmt tack riktades till honom.

Föreningens liviliga verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen nedan. Piotr Kiszkiel berättade om den lyckade resan till Krakow och man var överens om att snarst söka nya resemål i Polen. Ordföranden och Piotr Kiszkiel kommer under sommaren ”spåna” härpå.

Husmors alltid så härliga pirogerna avnjöts och därefter höll författaren av minnesboken ” 80 år och några till- Om och kring Svensk-Polska Samfundet” Tor Johanson en föreläsning, eller snararst ett nedslag i boken, åtföljt av ljusbilder.

Livliga diskussioner uppstod och många minnesbilder luftades. Den från Trollhättan  nedreste medlemmen Edmund Polok- en man med ett levnadsöde värt en egen programpunkt- interfolierade på ett ytterst uppskattat sätt föreläsaren. Bl.a. erinrade han sig året 1947. En 18-årig student besökte tillsammans med sin flickvän en uppsätning av E. Kalmans operett ”Grevinnan Marica” i Warszawa. Inte alls något märkvärdet i sig. Men huvudrollen – den unga 16-åriga Marica- spelas av en mycket vacker och med fantastisk röst begåvad skådespelerska. Fortfarande inget underligt. Men skådespelaren med denna röst var då 64 år gammal. Hon var svenska och hette Eina Gistadt. Hon fick enorma applåder minns Edmund. Studenten då, ja det var just den unge Edmund.

Tor Johanson avtackades varmt av ordföranden och begåvades med Ryszard Kapuscinskis ”Reporterns självporträtt”. Gissa om föreläsaren blev riktigt glad.

Kanske får man tid att visa någon film till innan sommarstiltjen infinner sig. Annars stundar en höst fylld med intressanta arrangemang. Följ utvecklingen här på Samfundets eminenta hemsida.

Tor Johanson

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!