KALLELLSE

till

ÅRSMÖTET

på Almedalsbiblioteket

17.30 TORSDAG, 3 MAJ 2018

 

18.30 efter en introduktionsfilm föreläser Christer Olsén om spionaget mot Sverige och Gotland under kalla kriget.

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!