Svensk-Polska Samfundets håller årsmöte lördagen den 18 april 2020 Kl 12.00.
Platsen: ABF Stockholm, Sveavägen 41. Endast medlemmar.

Vid mötet redovisas verksamhetsberättelsen för 2019, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelsen. Medlemmarna beslutar om ansvarsfrihet för de nuvarande styrelsemedlemmarna och väljer en ny styrelse för 2020. En valberedning väljs också.
Efter Stockholm avdelnings årsmöte bjöds på en enklare förtäring samt dryck. 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!