Verksamhetsberättelse åren 2010-2011

SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅREN 2010-2011

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret utgjorts av följande medlemmar i föreningen:

Hans Göran Tommila (Ordförande), Joachim Svärdh (Kassör), Mats O Carlsson (Sekreterare),

Richard Backenroth, Johan Brax, Christer Fogelberg, Birgitta Friberg, Sven Harald Johansson, Piotr Kiszkiel,Wlodzimierz Mickucki, Taduez Opalko och Paul Rudny.

Föreningens förra årsmöte hölls den 18 mars 2010 i Polska Katolikers Förenings lokaler i Gamlestaden i Göteborg.  Därefter hölls en kortare föreläsning av ordföranden över ämnena Polens gränser genom tiderna med företeende av olika kartor över Polens utsträckning genom historien, dess fyra olika delningar, förändringarna genom de två världskrigen och en del om den kvinnliga polsk-litauiska frihetskämpen Emila Plater från 1830-1831 års uppror i Polen.

Den 22 april 2010 visades Roman Polanskis klassiker ”Kniven i vattnet”, ”Nóz w wodzie” med musik av Krzystof  Komeda i lokalen i Gamlestaden. Filmen som blev Oscarsnominerad som bästa ickeengelskspråkiga film inspelades vid de Masuriska sjöarna i norra Polen 1962 och är hans första långfilm med Jolanta Umecka, Leon Niemczyk och Zygmunt Malanowicz.

Den 5 September 2010 deltog ett flertal föreningsmedlemmar i firandet av Fryderik Chopins 200-jubileum i Göteborg som celebrerades med Polska Radions Symfoniorkesters besök på Göteborgs konserthus. Polska Radions Symfoniorkester framförde en musikalisk rundresa under devisen ”En symfoniorkester går till havs” med det polska segelfartyget Dar Mlodziezy. Polska Radions Symfoniorkester  besökte förutom Göteborg en rad andra länder i Europa.

Den 28 september 2010 hölls styrelsemöte i föreningen på Konditori Brogyllen i Göteborg.

Den 12 november 2010 hölls ett välbesökt möte på Emigranternas Hus i Göteborg där Göteborgspostens korrespondent Warszawa Peter Johnsson höll ett fantastiskt anförande ur sin senaste bok om Stalins mord i Katyn – och dess historiska efterspel åren 1940-2010.   Mötet skedde i ett samarrangement med dels Europarörelsen och dels Folkpartiet-Liberalerna.

Den 7 februari 2011 hölls styrelsemöte på Restaurant Krakow i Göteborg där riktlinjerna för föreningens resa i samråd med Folkpartiet och Europarörelsen till Krakow i Polen drogs upp.

Den 24 mars 2011 var programpunkten en filmförevisning i Polska Katolikers lokaler denna

”Ninas resa” av Lena Einhorn: Filmen utspelar sig i Polen och Warszawagettot under andra världskriget och handlar om Nina Einhorn, regissörens moder, och skildrar en uppväxt under extrema omständigheter. Vinnare av två guldbaggar för bästa film och bästa regi. Boken som ligger till grund för denna film belönades som Augustvinnare 2005 för årets bästa fackbok.

Den 13 april-17 april 2011 företog Svensk-Polska Föreningen i Göteborg i samarrangement med Europarörelsen och Folkpartiet under Piotr Kiszkiels organisation en fyra dagars resa till Krakow med besök i kungaborgen Wawel, Nationalmuseum, Rynek, Mariakyrkan, Schindlers fabrik, Stadshuset, K.L. Auschwitz och saltgruvan i Wieliczka.  Den polsk-svenske kungen Sigismund ligger i Wawelkatedralen, den ende ”moderna regenten” begravd  utanför Sverige.

Hans Göran Tommila

Planering våren 2011

Krakowresa

Ninas resaNu har det nya verksamhetsåret startat och den 24 mars kommer filmen Ninas resa att visas i lokalen på Gamlestaden. Man kommer då att även informera om den medlemsresa till Krakow som genomföres den 13-17 april 2011. Innan resan genomföres är en studiecirkel med två-tre träffar tänkt att arrangeras. Piotr Kiszkiel har satt ihop ett mycket intresseväckande program med besök bl.a. på Kungaborgen Wawel, Stora torget, Nationalmuseet, Mariakyrkan, Schindlers fabrik. Därjämte besök på stadshuset m.fl platser. Studieresa till KL Auschwitz och saltgruvan Wieliczka ingår självklart också. Naturligtvis med svensktalande guide. Inkvartering kommer att ske på Hotel Logos, ett utmärkt hotell mitt i stan. Resan sker med Air Berlin från Landvetter till Krakow via Berlin. Avresa onsdag den 13 april kl 0600 och återkomst söndag 17 april kl 2245. Kontakta Piotr Kiszkiel för närmare information.

Årsmöte
Årsmötet kommer att genomföras i de sedvanliga lokalerna, d.v.s. Polska Katolikers Förening vid Säveåns Strandgata måndagen den 2 maj 2011 klockan 18. Förutom stadgeenliga förhandlingar kommer Samfundets Tor Johanson att informera om det stundande 85-årsjubileet. Han kommer också att närmare berätta om och kring den minnesbok om Svensk-Polska Samfundet ”80 år och några till” han skrivit. Göteborgsföreningen var under många år en mycket uppskattad och engagerad lokalförening innan den gick i en mindre vila något årtionde för att nu åter blomma upp. Helt klart kommer en del intressanta nedslag i den tidigare verksamheten då att göras

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2011

 Årsmötet 2011

Göteborgsföreningen genomförde sitt årsmöte den 2 maj 2011 på Polska Katolikers Förenings lokaliteter i Gamlestaden- en härlig plats där Föreningens aktiviteter vanligtvis äger rum.

De sedvanliga mötesärendena klubbades snabbt och effektivt av ordföranden Hans Göran Tommila. Styrelsen omvaldes med undantag av Johan Brax, vars tid för föreningens aktiviteter inte längre räcker till. Ett varmt tack riktades till honom.

Föreningens liviliga verksamhet framgår av verksamhetsberättelsen nedan. Piotr Kiszkiel berättade om den lyckade resan till Krakow och man var överens om att snarst söka nya resemål i Polen. Ordföranden och Piotr Kiszkiel kommer under sommaren ”spåna” härpå.

Husmors alltid så härliga pirogerna avnjöts och därefter höll författaren av minnesboken ” 80 år och några till- Om och kring Svensk-Polska Samfundet” Tor Johanson en föreläsning, eller snararst ett nedslag i boken, åtföljt av ljusbilder.

Livliga diskussioner uppstod och många minnesbilder luftades. Den från Trollhättan  nedreste medlemmen Edmund Polok- en man med ett levnadsöde värt en egen programpunkt- interfolierade på ett ytterst uppskattat sätt föreläsaren. Bl.a. erinrade han sig året 1947. En 18-årig student besökte tillsammans med sin flickvän en uppsätning av E. Kalmans operett ”Grevinnan Marica” i Warszawa. Inte alls något märkvärdet i sig. Men huvudrollen – den unga 16-åriga Marica- spelas av en mycket vacker och med fantastisk röst begåvad skådespelerska. Fortfarande inget underligt. Men skådespelaren med denna röst var då 64 år gammal. Hon var svenska och hette Eina Gistadt. Hon fick enorma applåder minns Edmund. Studenten då, ja det var just den unge Edmund.

Tor Johanson avtackades varmt av ordföranden och begåvades med Ryszard Kapuscinskis ”Reporterns självporträtt”. Gissa om föreläsaren blev riktigt glad.

Kanske får man tid att visa någon film till innan sommarstiltjen infinner sig. Annars stundar en höst fylld med intressanta arrangemang. Följ utvecklingen här på Samfundets eminenta hemsida.

Tor Johanson