Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2012

SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG KALLAR TILL ÅRSMÖTE
ONSDAGEN DEN 18 APRIL 2012 KL. 18.00.

FILMFÖREVISNING AV FILMEN ”THE SOVIET STORY”
INHANDLAD PÅ OCKUPATIONSMUSÉET I RIGA FÖLJER DÄREFTER:

Vad har nu ockupationsmuséet i Riga och the ”Soviet Story” med Polen att göra? Jo för det första så kom hela nuvarande Lettland och södra Estland att ingå i Polen vid Tyska Ordens upplösning på 1560-talet och genom att Sverige erhöll norra Estland så fick Sverige och Polen direkt landgräns till varandra, ett förhållande som reellt bestod till 1710 och formellt till freden i Nystad 1721. Det innebär att Riga tillhörde Polen mellan 1582 – 1621 då Gustav II Adolf kom dit och erövrade staden. När Polen anföll Sverige över den direkta landgränsen utanför Riga år 1700 så försvarades den då svenska staden av Erik Dahlberg. Hela Kurland, Lettgallen och Semgallen kom att tillhöra Polen ända fram till den tredje delningen 1795 och den historiaka anknytningen är klar även geografiskt. Betänk sålunda att Mellankrigstidens Polen hade direkt gräns med Lettland. ”The Soviet Story” har sannerligern i senare tid drabbat Öst-och Centraleuropa inklusive Polen och Lettland. Vi har mycket material att ta del ur denna film såväl tidigare känt som hittills i princip okända förhållanden.
Filmen är en förfärande studie av Molotov-Ribbentroppaktens konsekvenser under sin tillämpning under tiden 1939-1941. Filmen har fått flera priser i Boston, Tallin och Berlin och premiärvisades i Europaparlamentet i april 2008. Filmen innehåller mycket av vad som förtigits av Sovjetunionens skuld inte bara vad som skedde under andra världskriget utan vad som skedde i området efter kriget. Många nya frågor väcks som ger anledning till en diskussion om filmen. Har Du inte tid eller lust så kom Kl.19.00 och se filmen! Den är helt unik!

Nu åter till årsmötet som börjar Kl.18.00 en timma innan filmförevisningen i sedvanliga lokalen vid Säveåns Strandgata i Gamlestaden.
Goda parkeringsplatser och god mat och dryck underlättar Ditt önskade uppdykande till detta event.

FÖREDRAGNINGSLISTA TILL ÅRSMÖTE 2012

1 §   Ordföranden förklarar årsmötet öppnat.

2 §   Val av årsmötesordförande.

3 §   Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.

4 §   Godkännande av dagordning.

5 §  Val av årsmötessekreterare.

6 §  Val av vå justeringsmän.

7 §  Verksamhetsberättelsen för 2011-2012 föredages.

8 §  Revisionsberättelsen för 2011-2012 föredrages.

9 §  Val av ordförande för 2012-2013.

10 § Val av sekreterare för perioden 2012-2013.

11 § Val av kassör för perioden 2012-2013.

12 § Val av övriga styrelseledamöter.

13 § Val av revisor för föreningen 2012-2013.

14 § Val av valberedning för perioden 2012-2013.

15 § Programverksamheten diskuteras och planeras.

16 § Fastställande av årsavgift för föreningen.

17 § Övriga frågor

18 § Årsmötet förklaras avslutat.

SÅLUNDA VARMT VÄLKOMNA TILL SÅVÄL ÅRSMÖTE SOM FILMFÖREVISNING AV ”THE SOVIET STORY” FRÅN RIGA.

Göteborg den 3 april 2012

Hans Göran Tommila

Ordförande