Bokslut 2014 och budget 2015

 

Svensk-Polska Samfundet

 

Bokslut 2014 och budget 2015

 

RESULTATRAPPORT

 

  Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015
Intäkter      
Medlemsavgifter 15000 19733 20000
Bidrag/Gåvor 3000 12000 25000
Kansli/Adm/Hemsida 5500 6500 5000
Bulletinen 2000 5000 2000
Summa 25500 43233 52000
Kostnader      
Kansli/Adm/Hemsida 3000 2783 3000
Möten/resor/arr. 500 1458 5000
Bulletinen 22000 22128 23000
Summa 25500 26369 31000
       
Inkomstränta   99,30  
       

 

BALANSRAPPORT

 

Tillgångar

Postgiro:        20641,26

Bank:            30785,09

Summa tillgångar: 51426,35

Årsmöte 2015

       Ledamöter av Svensk Polska Samfundets styrelse

 

KALLELSE

Styrelsemöte den 18 april 2015

Tid:               14:00-15:45, 16:00-17:00, 17:00-

 

Plats:            ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm

                      Promenad mellan ABF Huset och Mormors kök

                      Restaurang Mormors kök, Sibyllegatan 47

 

Agenda:

 

 1. 1.Mötet öppnas
 2. 2.Godkännande av dagordning
 3. 3.Val av sekreterare för mötet
 4. 4.Val av justerare
 5. 5.Föregående mötesprotokoll
 6. 6.Rapport från respektive lokalförening

Aktiviteter, finansiering, medlemsantal, medlemsstruktur, medlemsrekrytering, strategiska frågor, mm

 1. 7.Adoptionsintygen som samfundet utfärdar

Avgifter, uppgifter på intygen, generella rutiner, mm

 1. 8.Bulletinen

Finansiering, antal nummer per år, strategiska frågor, mm

 1. 9.Genomförande av styrelsemöten

Epost, Skype, fysiska möten, mm

 1. 10.Hemsidan

Material, uppdateringar, organisation, utformning, finansiering, mm

 1. 11.Samfundets 90 årsfirande under år 2016

Tidpunkt, praktiskt genomförande, budget, arbetsgrupp, mm

 1. 12.Övriga frågor
 2. 13.Nästa möte
 3. 14.Mötet avslutas

 

Välkomna

 

 

Peter Eklund

Ordförande