Fenomenet Solidaritet

Affish SolidaritetsutstallnUtställning om Solidaritet

Fenomenet Solidaritet heter en utställning som visades 17–19 oktober på Stadshallen vid Stortorget i Lund. Den visade bilder från den period i polsk nutidshistoria, då Solidaritet bildades och verkade, med kommentarer på engelska och polska. Utställningen har visats i flera länder och kommer nu för första gången till Sverige. I Sverige visas den endast i Lund och Göteborg.

Det är Polska Lärarnas Förening i Sverige som tagit utställningen till Sverige. Till Lund har den kommit på polskläraren Hanna Jakowlews (070 77 900 26) initiativ och visas i samverkan med Vänortsföreningen Lund-Zabrze och Svensk-Polska Föreningen i Skåne. Från Svensk-Polska Föreningen kommer Jan Axel Stoltz att finnas på plats för introduktion och presentation.

Utställningen har tagits fram av Nationella Minnesinstitutet (IPN) som tillkom 1999 med främsta syfte att undersöka och dokumentera nazistiska och kommunistiska brott mot den polska nationen 1939 – 1989.

Lund har en vacker tradition av att stödja Polen i dess nyaste historia. Här bildades redan i januari 1982 Stödkommittén för Solidaritet, som verkade fram till kommunismens fall i Polen och övriga Östeuropa.

Utställningen invigdes den 17 oktober  av polska generalkonsuln i Malmö Stanislaw Cygnarowski.

Se vidare http://bulletinen.org/wordpress/2012/10/12/solidaritetsutstallning-till-lund-och-goteborg/

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Skåne, Årsmöte 2012

Monte Cassino på årsmötet 2012

Svensk–Polska Föreningens årsmöte 2012 ägde rum den 30 mars på Samfälligheten Spexarens kvartersgård i Lund. Ett 25-tal medlemmar mötte upp.

Årsmötesförhandlingarna sköttes smidigt av ordföraren Kent Larsson och blev snabbt avklarade. Samtliga styrelseledamöter som stod för omval blev omvalda. Styrelsen består således även under 2012 av Kent Larsson (ordf.), Ingemar Olander (ord.), Göte Svensson (ord.), Susanne Salomonsson (ord.), Janina Ahlgren (ord.), Jan Axel Stoltz (ord.), Terho Paulsson (ord.), Gabriel Stille (ord.), Kristina Mårtensson (suppl.), Sverker Norén (suppl.).

Lennart_Sandberg

Lennart Sandberg höll ett initierat föredrag om slaget vid Monte Cassino.

Årsmötet informerades om att polskundervisningen vid Lunds universitet skulle läggas ner. Årsmötet beslöt att tillskriva Universitetet och uttala sin oro över nedläggningen av polskundervisningen.

Efter årsmötesförhandlingarna följde den av medlemmarna starkt emotsedda föreläsningen av Lennart Sandberg om slaget 1944 vid Monte Cassino i södra Italien. Lennart Sandberg hade tidigare skrivit en initierad artikel om händelserna i Bulletinen (nr. 1/2010).

Bo Bergman hade också på intresseväckande sätt i Svensk-Polsk Bulletin nr. 1 juni 2005 recenserat Matthew Parkers bok ”Slaget vid Monte Cassino”. Det var dessa artiklar som väckte mitt intresse för detta blodiga och brutala slag och som fick mig att läsa boken.

Slaget vid Monte Cassino lämnade efter sig en kvarts miljoner döda och sårade under det halvår som striderna pågick och där bl.a. polska soldater under general Anders gjorde heroiska insatser. Lennart Sandbergs föreläsning, som blev mycket uppskattad, följdes av en rad frågor och kommentarer från medlemmarnas sida. Även polska soldaters insatser vid andra krigsskådeplatser under andra världskriget berördes. Hade det inte varit för att buffén var framdukad kunde diskussionerna ha pågått länge till.

Skane_arsmote_2012
Kjell Nilsson studerar sina vinster i lotteriet, under överinseende av Susanne Salomonsson.

Medan buffén avåts lyckades Ingemar Olander med aldrig sinande energi och kraftfull stämma sälja slut på samtliga lotter. Lycklig vinnare till några av de mest åtråvärda vinsterna blev Kjell Nilsson, som väckte stor förundran över sin otroliga förmåga att förutse vilka av de lottsedlar han var i bisittning av som skulle utfalla med vinst (något fusk kunde dock inte påvisas).

Text & foto: Göte Svensson