Bilder från föreningens årsmöte

 Årsmötet hölls den 10 april kl 11.00 i ABF-huset, Sveavägen 41.

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

 

Räddade till Sverige 1945

Den 23 oktober höll Gustaf von Gertten ett intressant föredrag på ABF om sin forskning rörande de polska lägerfångar, som kom till Sydsverige under våren och sommaren 1945. De kom med “de vita bussarna” samt med fartyg från Lübeck. Under en timme berättade Gustaf om olika människoöden, om sitt arbete med att kontakta flyktingar och deras efterlevande. Bland annat har han sökt upp många av de spädbarn som kom med sina mödrar från Ravensbrück i april 1945. Idag börjar barn och barnbarn att söka kunskap om sina föräldrar och farföräldrar.

Det finns en hel del dokumentation i olika arkiv om dessa människor, som Gustaf och hans medarbetare i Föreningen G-gruppen har tagit fram. Den polske officeren Zygmunt Lakocinski genomförde 1945-46, med sin arbetsgrupp cirka 600 intervjuer av flyktingar efter ankomsten. Detta material är på polska och bör översättas för att kunna bli tillgängligt på svenska och andra språk. Föreningen G-gruppen hjälper de efterlevande att få kunskap om sina släktingar.

Efter föredraget följde en livlig diskussion med åhörarna, som också bidrog med information i dessa frågor. En hel del kontakter knöts som kommer att innebära ytterligare klarlägganden. Därefter avtackades Gustaf för en mycket intresseväckande föreläsning.

Krystyna Larsson

 

Gustaf von Gertten (foto Krystyna Larsson)

 

Gustaf von Gertten och operasolisten Jadwiga Koba, som bidragit med översättningar av polska dokument (foto Krystyna Larsson).

 

Polsk exil

303T_KosciuszkoLördagen den 19 februari 2011 höll Arthur Sehn ett föredrag om polacker i exil på ABF Stockholm. Cirka 35 personer hade samlats för att lyssna på detta intressanta ämne. Att polacker lämnar sitt land beror på många orsaker, kanske främst ekonomiska och politiska. En del tvingades bort från fosterlandet av ockupanter inte minst österut.

Arthur Sehn, själv utvandrad polack, berättade om historiska personer som Kosciuszko och Chopin. Man kan hitta ättlingar till polacker överallt i världen, både på Haiti och i Turkiet. De många upproren mot Ryssland under 1800-talet medförde en omfattande emigration. En stor del hamnade i Frankrike och Paris. Där fanns till och med en inofficiell polsk exilregering under ledning av Czartoryski.

Under Andra världskriget kämpade polacker i flera länders krigsmakter mot tyskarna. Under kommunismen valde också många att vara utomlands, t ex Czeslaw Milosz. Efter inträdet i EU vistas hundratusentals polska medborgare i Unionens olika länder, främst av ekonomiska skäl. Antalet polacker utanför hemlandet bedöms vara 10-15 miljoner (en till tre generationer).

Kaj Wahlberg