Julfest på Gustavianum

Szopka krakowskaFredagen den 7 december kl 19
Välkomna till en storslagen fest!

Tal • Musik • Polska julsånger • Carols • Polonäsdans • Uppvisningsdans • Mat och dryck • Mingel • Tävlingar • Utställningar • Trevligheter • Gustavianums polska krubba • Julklappsutdelning mm mm

Medtag julklapp av värde ca 50 kronor för byte. Vid hemgång fås julklapp av St Mikolaj.

Pris: 150 kr för medlem, 120 kr för ungdomar under 25 år, 180 kr för icke-medlem.

Anmälan sker genom inbetalning på föreningens PG 44 45 83-9, betalning senast inkommen 2012-12-01. Ange festdeltagarnas namn på inbetalningen.

Julfesten arrangeras med stöd av Republiken Polens Ambassad I Stockholm

Julfest på Gustavianum

Szopka krakowskaFredagen den 7 december kl 19
Välkomna till en storslagen fest!

Tal • Musik • Polska julsånger • Carols • Polonäsdans • Uppvisningsdans • Mat och dryck • Mingel • Tävlingar • Utställningar • Trevligheter • Gustavianums polska krubba • Julklappsutdelning mm mm

Medtag julklapp av värde ca 50 kronor för byte. Vid hemgång fås julklapp av St Mikolaj.

Pris: 150 kr för medlem, 120 kr för ungdomar under 25 år, 180 kr för icke-medlem.

Anmälan sker genom inbetalning på föreningens PG 44 45 83-9, betalning senast inkommen 2012-12-01. Ange festdeltagarnas namn på inbetalningen.

Julfesten arrangeras med stöd av Republiken Polens Ambassad I Stockholm

Polen som ordförandeland i EU

PL2011EU

Polen som ordförandeland i EU
En föreningskväll i oktober bjöd föreningen i Uppsala på en mycket intressant föreläsning med en mycket kompetent talare, Ewa Debska, vice ambassadör vid polska ambassaden i Stockholm gästade Uppsala och berättade om Polens tid som ordförandeland inom EU. På ett mycket engagerat sätt berättade Ewa om hur Polen agerar och hur man planerat inför denna stora uppgift.

Men före Ewas föreläsning berättade Marta Kisiel, en forskare vid BMC, om sin hembygd i Czestochowa och sin studietid i Warszawa. Hon berättade också om sin intressanta forskning som handlar om läkandets process i samband med benbrott. Marta arbetar med en metod som kommer att få stor betydelse i den närmsta framtiden med tanke på den åldrande befolkningen i Europa. En stor andel av befolkningen kommer att vara över 80 år och med de problem som osteoperos medför och de komplikationer som kan bli av benbrott.

Men tillbaka till Ewas föreläsning om Polens ordförandeskap där hon inledde med att berätta om hur loggan blivit till. Med ursprung från loggan för Solidarnosc. Man kan lätt känna igen den polska flaggan som vajar i vinden. Hon fortsatte med att berätta om hur Polen ser på att vara ordförandeland. Det känns som att det är en ”mogenhetsexamen” och många regioner arbetar för att göra Polen väl känt i Europa.

I Polen har man en av de högsta nivåerna av favoritsynpunkterna gentemot EU, ca 80 %. Och man har sett fram emot att vara ordförandeland och har haft höga förväntningar på det. Utvecklingen i Polen har varit en positiv trend – ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet, ordförandeskap och snart värdnation för EM i fotboll.

Polacker är stolta över medlemskapet i EU, de är sanna europeer, men samtidigt förberedda på att argumentera och slåss för polska intressen. Det är en utmaning för polska representanter att bära en hatt av ärliga mäklare och föra vidare Lissabonfördraget, berättade Ewa

Förberedelserna inför ordförandeskapet har varit omfattande och det har innehållit många milstolpar. Planeringsfasen startade redan 2007, skapandet av strukturen för förberedelserna 2008, förberedande kontakter med tre-partners 2008. Beslut om strategierna 2009, öppnande av websiten 2009, beslutande om det finansiella programmet, välja platserna var mötena ska komma att hållas 2009, det centrala programmet för träning av nyckelpersoner 2009 – 2011, utkast till kalender för alla aktiviteter som kommer att vara under ordförandeskapet påbörjades 2009, arbete på programmet med trion och med övriga EU institutioner, stödjandet av de permanenta organisationerna och ambassaderna, utseendet av liaison officers, .

På ett mycket engagerat och kompetent sätt berättade Ewa om uppgifterna. Den fåhövdade publiken denna ruskväderskväll njöt i fulla drag.

Maria Erdman

Maria_Erdman

Maria Erdman till Uppsala 4 – 8 maj

På kulturnatten i september hade orga­nisten, cembalisten och klavi­kordisten Maria Erdman från Warszawa ett upp­skattat fram­trädande med renässans­musik på cembalo i Jagellonska koret i Uppsala domkyrka. Arrangör var Svensk‑Polska Föreningen i Uppsala.

Hon kommer nu åter till Uppsala på inbjudan av Musikum och Museum Gustavianum.

 

Fredag 4 maj kl 12 blir det en s.k. soppkonsert i Gustavianum.

Då framför Maria 1700-talsmusik på klavikord och cembalo tillsam­mans med musiker ur Kungliga Akademiska kapellet.

Entré 100 kr inkl soppa.

 

Måndag 7 maj håller Maria en konsert för Swedish Collegi­um for Advanced Study i Linneanum i Botaniska trädgården.

Det blir då ett antal solo­verk för klavikord för särskilt inbjudna.

 

Tisdag 8 maj kl 16 avslutar Maria på Gustavianum med ett föredrag (på engelska) om barockmusik med fokus på sin specialitet – en samling noter för klavikord från 1768 som hittades i S:a Claraklostret i Nowy Sącz i södra Polen.

Hon illustrerar med musikaliska exempel på ett klavikord lånat från Musikhistoriska museet i Stockholm. Hela sam­lingen finns utgi­ven på tre CD-skivor i fram­förande av Maria. Fri entré.

 

Maria Erdman är född 1974 och utbildad vid Musika­liska akademien i Warszawa och Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam.
Hon undervi­sar vid Frédéric Chopins Musik­gymnasium i Warszawa och Musi­­ka­liska akademien i Kraków.

 

Planeringsmöte av föreningens julfest

Szopka krakowskaINBJUDAN till planeringsmöte av föreningens julfest
Tid: Torsdagen den 27 september kl 18‐20
Plats: Museum Gustavianum
Svensk‐Polska Föreningen i Uppsala kommer att hålla julfest på Museum Gustavianum fredagen den 7 december. För den skull behöver vi planera vad vi ska göra och hur vi ska genomföra denna fest. Vår erfarenhet från förra gången för några år sedan då vi hade julfest gör att vi vill bredda aktiviteterna och ha flera involverade i såväl planeringen som genomförandet. Vi avser att bilda olika grupper för att dela på ansvaret och dessa grupper kommer att vara:
‐ Musik
‐ Dans
‐ Förtäring
‐ Praktiska
‐ Tävlingar
Vid planeringsmötet kommer vi att bestämma oss för vilka grupper som är lämpliga att ha som indelning. Och man får möjlighet att anmäla sig till den grupp som man har intresse för. Enklare förtäring bjudes på och trevlig samvaro!
Eventuella frågor besvaras av undertecknad, antingen per telefon eller via e‐post enligt nedan.
Peter Eklund

Svensk‐Polska Föreningen i Uppsala
c/o Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA,
e-post: krystyna.eklund@bredband.net,
hemsida www.svensk-polska.se/uppsala
Tfn Bostad: 018-12 94 65; Mobil 0708-24 83 42

Kulturnatten 8 september!

 

Hösten är kommen och det är dags för Kulturnatten.
Som vanligt medverkar Svensk Polska Föreningen.

 

Kl 15 – 22 Det moderna Polen

Drabanten, Bangårdsgatan 13

Utställning av det nyaste inom polsk digital konst
av bl.a. konstnärsgruppen Goverdose från Wrocław.

Filmvisning: Animerad polsk historia, Europe in Dance, Animerad guide till polska framgångar, Reklamfilm om Euro 2012.

Turistinformation från Polska Statens Turistbyrå.

Miljö­aspekter kring Östersjön. Utställning om aktuella frågor för det moderna Polen

Utställningen visas både i den virtuella världen Second Life och i fysisk form i entrén till Drabanten

I samarbete med Polska Statens Turistbyrå och
Westerlundska gymnasiet, Enköping

 

 

Kl 16:30 Katarzynas Kraków

Föredrag av Peter Eklund och
renässansmusik av Harald Fransson

Jagellonska koret, Domkyrkan

 

Föreningens ordförande Peter Eklund berättar sanningar, halvsanningar och legender om Kraków. Han berättar också om
de byggnader man kan se på vägg­målningen ovanför Katarina Jagellonicas gravvård.

En nyskriven bok av historikern Jan M Malecki är källa för föredraget.

Harald Fransson från musikkonservatoriet i Falun framför renässansmusik på gitarr.

 

 

Kl 18:15 Polonäs på Drabanten

Dansuppvisning – med möjlighet att prova på !

Under ledning av Joanna Backman dansar vi polonäs på
Drabanten, Bangårdsgatan 13

I samarbete med NBV, Studio Pivot, Folkuniversitetet, IOGT / NTO

 

Välkomna!

Svensk-Polska föreningen i Uppsala