Strålbehandling under 100 år

 

Strålbehandling under 100 år – från Marie Curie Sklodowska- till i dag
17/10 2013 , kl. 19.00,  Biblioteket, Västerås.

 

 

Årsmöte 2013

Paul Holmer

Paul Holmer 02

publik

 

Paul Holmer spelar Chopin i anslutning vårt årsmöte.
Fotograf Elisabeth Holmer.

 

Svensk-Polska föreningen i Västmanland
Beslut om ny styrelse vid årsmötet 2013-04-17 Ny styrelse
Ordförande för en tid av ett år: Omval av Urban Liwing
Två ledamöter för en tid av ett år: Leif Wrisemo och L-O Lundkvist
Två ledamöter för en tid av två år: Roger Hallström, kassör och Åke Jansson, sekreterare.

Revisorer
Två revisorer för en tid av ett år: Anders Åkerström och Örjan Ek.
Revisorssuppleant för en tid av ett år: Benone Christian Grigore 

  • Årsmötet onsdagen den 17 April kl. 17.30, Biblioteket Västerås.

Därefter, kl. 19.00, Pianokonsert av Paul Holmer som spelar musik av Chopin.

Polen som turistland

Årsmötet onsdagen den 17 April kl. 17.30, Biblioteket Västerås.
Därefter, kl. 19.00, Pianokonsert av Paul Holmer som spelar musik av Chopin.

  • Årsmötet onsdagen den 17 April kl. 17.30, Biblioteket Västerås.

Därefter, kl. 19.00, Pianokonsert av Paul Holmer som spelar musik av Chopin.

Ett exotiskt Polen

Cerkiew w Dubiczach

Ett exotiskt Polen
Föredrag av Stefan Ingvarsson
, översättare av polsk litteratur och skribent.

För knappt hundra år sedan var Polen ett lapptäcke av språk, religioner och nationaliteter. I en del av Polen kan man ännu uppleva denna mångfald: I gränslandet mellan Polen och Vitryssland. Här finns trämoskéer från 1700-talet, ortodoxa pilgrimsorter, judiska shtetls med traditioner och synagogor, bevarade urskogar och palats.

Måndag 18 mars kl 19.00 – Stadsbiblioteket
Arr: Svensk-polska föreningen, Västerås stadsbibliotek