Vi hade glädjen att inbjuda till invigningen av utställningen
”The Decade of Solidarity”
lördagen den 28 november i Emigranternas Hus i Göteborg, adress Packhusplatsen 7.

Utställningen manifesterar 20-årsjubileet av Polens och övriga östländers frigörelse från dåvarande Sovjetunionen. Utställningen illustrerar den tioåriga kamp som föregick frigörelsen i Polen genom bilder och text men också spridningen av kampen till övriga länder.

Utställningen ger också ett perspektiv på hela den förändring i världsordningen som kampen för frihet i forna Östeuropa ledde till, med kollaps för systemet på andra sidan järnridån.   Mot slutet gick det snabbt, ett citat från utställningen lyder: ”I Polen tog det tio år, i Ungern tio månader, i Östtyskland tio veckor och i Tjeckoslovakien tio dagar… ”

Invigningen förrättas av kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg, Jörgen Linder, biträdande ambassadören för Polen i Stockholm, Ewa Debska, samt Tor Johanson från Svensk–polska Samfundet. Under invigningen kommer Tor Johanson, närvarande i Polen vid den aktuella tiden, att ge en kort återblick baserat på sina erfarenheter.

För Stiftelsen Emigranternas Hus i Göteborg

Roger Bodin
Verksamhetschef

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!