Ordförande: Peter Eklund

Viceordförande: Ing-Marie Munktell

Sekreterare: Lennart Ilke

Kassör: Gösta Munktell

Klubbmästare: Jan Rutkowski

Ledamoter:

Malgorzata Anna Packalén Parkman
Ann-Cathrine Haglund
Adam Sabir
Carl-Gunnar Runebjörk

Revisor: Lars-Åke Dahl
Revisorsuppleant: Peter Andlin Sobocki

Valberedningen: 
Claes Kihlberg, sammankallande
Peter Andlin Sobocki
Krystyna Eklund

 {vsig}bilder/Uppsala/styrelse{/vsig}

{vsig_c}0|peter-eklund.jpg|Peter Eklund|{/vsig_c}
{vsig_c}0|ing-marie-munktell.jpg|Ing-Marie Munktell|{/vsig_c}
{vsig_c}0|lennart-illke.jpg|Lennart Ilke{/vsig_c}
{vsig_c}0|carl-gunnar-runebjork.jpg|Carl-Gunnar Runebjörk{/vsig_c}
{vsig_c}0|malgorzata-anna-packalen-parkman.jpg|Malgorzata Anna Packalén Parkman{/vsig_c}
{vsig_c}0|Adam_Sabir.jpg|Adam Sabir{/vsig_c}
{vsig_c}0|ann-cathrine-haglund.jpg|Ann-Cathrine Haglund{/vsig_c}
{vsig_c}0|jan_rutkowski.jpg|Jan Rutkowski{/vsig_c}
{vsig_c}0|gosta_munktell.jpg|Gösta Munktell{/vsig_c}