Valberedningens förslag avseende år 2015

                                 

Position

2015

2016

Ordförande-2 år

Peter Eklund (kvar 1 år)

Ledamot-2 år

Kaj Wahlberg – omval

Kaj Wahlberg

Hans Tommila – omval

Hans Toomila

Kent Larsson – nyval

Kent Larsson

Maciej Onoszko-nyval

Maciej Onoszko

Ledamot-kvar1 år

Karin Maltestam

Bo Schubert

Krystyna Larsson

 

Urban Liwing

 

 

 

Suppleant-1 år

Ewa Hägglund-omval

 

 

 

Revisor-1 år

Peter Andlin Sobocki-nyval

 

 

Suppleant-1 år

Hans Bjernby-nyval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag

 

Valberedning-sammankallande

Jan Maltestam

Blekinge

Bo Bergman

Skåne

Janina Pieniowska

Stockholm

 

 

 

 

 

 

Lokalföreningarnas representanter i styrelsen:

Blekinge:         Karin Maltestam

Gotland:          Maciej Onoszko

Göteborg:        Hans Göran Tommila

Skåne:             Kent Larsson

Stockholm:      Kaj Wahlberg

Uppsala:          Peter Eklund

Västmanland:  Urban Liwing