Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

Ordförande:Karin Maltestam
Vice ordförande:Mats Olsson
Sekreterare & kassör Jan Maltestam
Ledamöter:Leif Håkansson
Bo Porsbring
Suppleant:Emilia Mattsson
Revisor:Åke Tärntoft
Revisorssuppleant:Gunnel Håkansson
..........................................................................

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!