VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge 2009-01-01—2009-12-31

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Karin Maltestam,

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekr och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,

Ersättare: Leif Håkansson, Emilia Mattsson, Walter Mattson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant: Gunnel Håkansson

 

Antal medlemmar var vid årets slut 51 personer + ett antal institutioner. Styrelsen har under året haft två styrelsesammanträden och löpande kontakter i viktigare frågor.

 

VERKSAMHET

 

Utställning – Julkrubbor och teateraffischer

På Sölvesborgs bibliotek arrangerades en utställning under december månad och en vecka in i januari med ett mindre antal polska julkrubbor av olika slag. Även ett tiotal affischer med litterärt tema ställdes ut samtidigt. Rekordmånga besökte utställningen och uppskattade speciellt de olika krubborna. Radio Blekinge gjorde ett längre reportage och lokala media skrev stora artiklar. Utställningen med affischer visades sedan i Olofström på biblioteket under tre veckor i februari och rönte likaledes stor uppskattning.

 

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 13 mars på Scandic Hotell i Karlshamn. Ordföranden vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Dorota Tubielewicz-Mattsson, som föreläste under rubriken ”De svenska och polska kulturkoderna – skillnader och likheter”.

Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. Ett inramat verk av Jerzy Dmitruk liksom ett par bokverk lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

 

Östersjöfestivalen

En medlemsträff ägde rum under Östersjöfestivalen i mitten av juli i kulturkvarteren, där ett par stånd med polska regionala maträtter hade ställts upp. Ett tiotal medlemmar samlades, träffades och fick pröva på både soppa, korvar, piroger och äppelknyten. Vår medlem Emilia Mattsson visade samtidigt en miniutställning med sina målningar.

Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade dessutom polskt deltagande i form av orkester och sånggrupp. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest.

Vänortsutbyte Sölvesborg – Malbork

Föreningen deltog genom sekreteraren i förberedelser och deltagande i Malborks medeltida festival i juli månad. Stånd med regionala smårätter från Blekinge kunde provsmakas och typiska souvenirer med anknytning till Sölvesborg visades upp liksom mindre smycken. Träff med samtliga deltagande vänorter ingick i besöket, som i sin helhet var mycket lyckat.

 

Svensk-Polsk Bulletin

Under året har medlemmarna erhållit två nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Sölvesborgs och Blekinges horisont. Tidningen uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och ökad kunskap till medlemmarna. Föreningen har utformat och sponsrat annonser för Sölvesborgs och Malborks kommuner.

 

Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Krzysztof Golembek för hjälp med tranporten till Sverige.

 

Samfundets hemsida har fått en ny redaktör. Nytt utseende på hemsidan har skapats och nya mailadresser till lokalföreningarna har ordnats.

 

 

Polska generalkonsulatet och ambassaden

Föreningen har under året haft ett gott samarbete med det polska generalkonsulatet i Malmö. I samband firandet av Polens konstitution i maj delades Samfundets kulturpris ut till Bulletinens redaktör Gunilla Lindberg. Utdelare och presentatör av priset var Blekingeföreningens ordförande tillika vice ordförande i Samfundet.

 

Stena Line

Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.

 

 

Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Stena Line, polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg i februari 2010

Karin Maltestam

Jan Maltestam

Mats Olsson

Folke Frömmert

Lennart Sandberg

 

 

 

Årsmöte i Svensk-Polska Föreningen Blekinge

Svensk-Polska Föreningen i Blekinge har haft sitt årsmöte på Scandic i Karlshamn. Mötet inleddes med en föreläsning för allmänheten om ”Den svenska och polska kulturkoden” av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson från Lund. Ett tjugotal personer lyssnade med intresse på de förklaringar till skillnader och likheter mellan de båda grannfolken, som presenterades ur ett historiskt perspektiv.
Karin Maltestam omvaldes till ordförande liksom ledamöterna Mats Olsson och Folke Frömmert. Kvar i styrelsen är Jan Maltestam och Lennart Sandberg. Suppleanter är Leif Håkansson, Walter Mattsson med Emilia Mattsson som ny suppleant. Till ny revisor valdes Åke Tärntoft och till ny revisorssuppleant Gunnel Håkansson.

Därefter bjöd medlemmen Ville Magnusson på den polska traditionen att dela ett stort bröd och smaksätta med salt från saltgruvan Wieliczka – ett inslag som uppskattades av medlemmarna liksom hans improviserade fågeldrillar på en vackert rödmålad polsk lergök. Ett grafiskt blad av den polske konstnären Jerzy Dmitruk och två böcker av polska författare lottades ut.

Kvällen avslutades med gemensam samvaro kring borden och utbyte om polska och svenska traditioner och vanor.

Karin Maltestam
Ordförande

 

Ville Magnusson bjuder på polskt bröd och salt vid årsmötet

 

 

Föredrag hölls av docent Dorota Tubielewicz-Mattsson, här tillsammans med Blekingeordföranden Karin Maltestam

 

Lille-Mor Westerlund var glad vinnare  vid utlottningen

 

Vice ordförande , tidigare kommunalrådet i Karlshamn,  Mats Olssonunderhöll sig vid bordet med föredragshållaren

 

 

Östersjöfestivalen i Karlshamn
Som vanligt blev det stort polskt deltagande med polsk orkester och dirigent och polskt deltagande i Baltic Song Contest. Producent för Song Contest var som vanligt välkände Krzysztof Szewczyk från Warszawa. Sedan blev det också regional mat i Kulturkvarteren och där blir Polen åter rikt representerad. Vi fick både provsmaka och köpa polska regionala maträtter och bakverk

Föreningens ordförande Karin Maltestam hjälpte till på kansliet samt var juryordfröande i den internationella juryn för Baltic Song Contest. Polska Institutet gick in som sponsor för Östersjöfestivalen.

Smakprov av polska specialiteter på matfestivalen. Foto: Karin Maltestam

 

Producenten för Baltic Song Contest Krzysztof Szewczyk. Foto: Karin Maltestam

 

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!