Polen – vägen till demokrati och dagens situation

Föreläsning: Polen – vägen till demokrati och dagens situation

Tyvärr, på grund av rådande omständigheter har vi beslutat

att flytta föreläsningen tills senare tid.

Torsdagen den 16 april 2020

Föreläsning av ordförande i Svensk-Polska Föreningen Blekinge Karin Maltestam
Plats: Litorina folkhögskola, Karlskrona
Tid: Torsdagen den 16 april kl.14.30

Fri entré
Alla välkomna! 

 

Årsmöte 2020 i Blekinge

Medlemmarna i Svensk-Polska Föreningen i Blekinge skulle kallas till årsmöte

På grund av rådgivande omständigheter har vi beslutat att ställa i årsmötet den 31 mars.
Vi meddelar ett nytt datum för årsmötet, så snart situationen förbättras.

Karin Maltestam
Ordförande