Verksamhetsberättelse – 2007

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2007

Aktiviteter under 2007

Hej!
Det var roligt att träffa en del av er på årsmötet. Vi fick alla en härlig musikupplevelse och flera av er kunde gå hem med trevliga vinster. I det här informationsbladet vill jag berätta om och inbjuda er alla till våra olika aktiviteter med polsk anknytning i sommar och höst.

En kulturhistorisk utflykt med naturupplevelser den 3 juni
Vi samlas vid Scandic Hotell i Karlshamn söndagen den 3 juni 2007 kl 10.30 för en gemensam resa med bil. 
Vi träffar Joachim Hamilton i Gyngamåla, som berättar om minnen och upplevelser från 2:a världskriget. Därefter blir det en kort bilresa till en naturskön plats, där vår medlem Ville Magnusson är värd. Kanske kan det bli ridning och vi får njuta vi av vår egen medtagna korg med söndagsfika. Anmälan sker till ordförande, tel 0456-14739 eller e-post: maltestam@telia.com senast den 30 maj.

Årets Killebomfestival i Sölvesborg den 5 – 7 juli Vi kommer att få besök av den polska riddargruppen ”Brödraskapet under Sztums fana”. Det är en grupp på 18 deltagare från städerna Sztum och Malbork, som kommer att framträda med medeltida danser, riddarspel, stridsscener m m. Du kan själv pröva på medeltida tävlingar och ett riddarläger kommer att slås upp, där du kan titta på rustningar och olika medeltida vapen.

Årets Östersjöfestival i Karlshamn den 19-21 juli 
Östersjöfestivalen får exklusivt besök av fyra operasångare (två sopraner och två tenorer) från Warszawaoperan. De kommer att uppträda tillsammans med Karlshamns Musiksällskap under ledning av den polske dirigenten Krzysztof Urbanski. Konserten äger rum i samband med invigningen torsdagen den 19 juli på Stora Torget. Det blir ett framträdande som kallas ”World of Music”, vilket innebär allt från klassiska stycken till ABBA.
I Baltic Song Contest blir det som vanligt polskt deltagande; i år genom Patricja Markowska. 
Dessutom framträder Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester, som nu för första gången gästar festivalen. 
Orkestern kommer att musicera på olika platser i stan under festivaldagarna. Polska Statsskogarnas Skogsstudentorkester återfinns på Skogs- och jordbruksskolan i Tuchola, en stad med cirka 13 000 invånare, söder om Gdansk. 
Orkestern består av ett gäng glada amatörer i åldrarna 10-20 år. De har turnerat runt om i Polen, i Tyskland, Österrike och Nederländerna. I repertoaren ingår en stor variation av kompositioner, allt från pop till klassisk musik. 

Konstutställning i Karlshamns Konsthall 29 september – 28 oktober 
I höst presenterar vi en omfattande konstutställning i Karlshamns Konsthall under namnet ”Fem från Krakow – en resa i färg och form”. Det blir en utställning med synnerligen högklassiga verk, där måleri, skulptur och grafik står i centrum. Professor Jerzy Nowakowski är utställningskommissarie, skulptör och välbekant för många medlemmar. Utställningen görs i samarbete med Karlshamns Konstförening.

Som ni märker, blir det en hel del spännande arrangemang med polsk anknytning här i Blekinge i sommar och höst. Jag hoppas att ni kommer med på vår utflykt i början av juni. Sedan är det festivalsommar och då blir det alltså många besök från vårt grannland Polen. Passa på och besök festivalerna och njut av sommaren. Exakta tider för de olika festivalinslagen kommer att finnas i lokalpressen.
Glöm inte att utnyttja föreningens 10% rabatt på färjeresor med Stena Line, om du planerar en resa till Polen i sommar.
Glöm inte bort medlemsavgiften för 2007 som är oförändrad 150 kr/medlem och år samt 50 kr för varje ytterligare familjemedlem. Institutioner och företag betalar 350 kr/år. Vi vill gärna ha din inbetalning före sommarsemestern.
Som medlem får du Svensk-Polsk Bulletin som kommer ut i början av hösten, i september månad. 

Avslutningsvis ber jag att få önska alla medlemmar en trevlig sommar och hoppas att vi ses under några av alla våra aktiviteter!

Verksamhetsberättelse – 2008

Tidigare verksamhet i Blekinge – 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge 2008-01-01—2008-12-31

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Karin Maltestam,
Vice ordförande: Mats Olsson
Sekr och kassör: Jan Maltestam
Ledamöter: Folke Frömmert, Lennart Sandberg,
Ersättare: Leif Håkansson, Walter Mattson
Revisor: Inga-Britt Hansson
Revisorsuppleant: Åke Tärntoft

Antal medlemmar var vid årets slut ca 60 personer + ett antal institutioner. Styrelsen har under året haft två styrelsesammanträden och löpande kontakter i viktigare frågor.

VERKSAMHET
Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 13 mars på Scandic Hotell i Karlshamn. Ordföranden vände sig särskilt till kvällens föredragshållare Gunilla Lindberg Skåneföreningen, som engagerat berättade om arbetet med Bulletinen och Webb-Bulletinen. Ett drygt 20-tal medlemmar var närvarande. Två inramade verk av Jerzy Dmitruk liksom ett bokverk lottades ut under kvällen. Kvällen avslutades med en subventionerad supé under trivsamma former.

Hedersplakett till föreningen
Vid en högtidlig träff på polska generalkonsulatet i Malmö tilldelades föreningen en hedersplakett för solidariskt hjälparbete i Polens svåra tider på 80-talet. Från föreningens sida deltog ordförande, vice ordförande och sekreteraren. Styrelseledamoten tillika Lions samordnare Lennart Sandberg tilldelades också en hedersplakett för sitt arbete under samma tid .

Utflykt till Ekö
Söndagen den 1 juni åkte ett femtontal medlemmar med båt till Mats och Irene Olsson på Ekö. Värdparet bjöd på kaffe och rulltårta och Mats Olsson guidade oss sedan runt på den vackra ön och berättade om dess historia. Vi fick även tillfälle att se värdparets vackert renoverade bostadshus. Därefter lät vi oss väl smaka ur egna kaffekorgar. Det blev en härlig dag med sol, båtfärd och tid för svensk-polsk gemenskap.

Vänortsutbyte Sölvesborg – Malbork
Ett besök av en musikgrupp ”Browarius” var inplanerad att delta på årets Killebom, men tyvärr upplöstes gruppen strax före besöket.
Ordförande och sekreteraren besökte i augusti Malbork och träffade vice borgmästaren, varvid vänortsförbindelserna diskuterades. Även en träff med Sölvesborgs kommunalråd genomfördes under hösten för att diskutera kommande aktiviteter.
Föreningen skickade en skrivelse till kommunstyrelsen med önskan om att namnge en lämplig plats/gata efter Malbork. Svar väntas efter nyår.

Östersjöfestivalen
Årets Östersjöfestival i Karlshamn hade polskt deltagande i form av orkester och sångartist. Ordförande är behjälplig på kansliet och är tillika ordförande i juryn för Baltic Song Contest.
Ett par stånd med regionala rätter från Kaszubien var ett uppskattad inslag.

Utställning – Julkrubbor och teateraffischer
På Sölvesborgs bibliotek arrangerades en utställning under december månad med ett mindre antal polska julkrubbor av olika slag. Även ett tiotal affischer med litterärt tema ställdes ut samtidigt. Rekordmånga besökte utställningen och uppskattade speciellt de olika krubborna. Radio Blekinge gjorde ett längre reportage och lokala media skrev stora artiklar.
Utställningen kom till stånd genom välvilliga lån från Blekinge Museum, Ronneby och Karlshamns kommuner.

Svensk-Polsk Bulletin
Under året har medlemmarna erhållit två nummer av Svensk-Polsk Bulletin. Ordförande har medverkat med flera artiklar från Sölvesborgs och Blekinges horisont. Tidningen uppskattas mycket som en värdefull kontakt med intressant information och kunskap till medlemmarna.
Blekinge har tagit på sig ett stort ansvar med alla kontakter och förhandlingar med det polska tryckeriet samt för distributionen från Polen och ut till lokalföreningarna. Ett tack riktas till Krzysztof Golombek för hjälp med tranporten till Sverige.

Fadderskap
Föreningen har löpande kontakt med personalen på vår fadderklinik ”Astrid Lindgrens dentalcentrum” i Krakow. I april månad besöktes kliniken av sekreteraren tillsammans med företrädare för Landstinget Blekinge.

Samverkan
Ordföranden och sekreteraren har deltagit i Samfundets årsmöte i Stockholm. Diskussion förs med andra lokalföreningar om möjligheten att vidga samarbetet vid olika arrangemang. Tor Johanson från Skåneföreningen och 2:e vice ordförande i Samfundet uppvaktades på sin 75-årsdag i december månad.

Samfundets hemsida har fått en ny redaktör och håller på att uppdateras och nya mailadresser till lokalföreningarna kommer att skapas.

En träff med Sölvesborgs kommuns kultursamordnare och region Blekinges kulturansvariga har genomförts, där olika samarbetsformer och projektmöjligheter diskuterades.

Polska generalkonsulatet och ambassaden
Föreningen har under året haft ett gott samarbete med det polska generalkonsulatet i Malmö Föreningens representanter har också deltagit i olika arrangemang på polska generalkonsulatet i Malmö.

Stena Line
Samarbetet med Stena Line och dess representanter har fortsatt och ett avtal finns, som ger föreningens medlemmar 10 % rabatt på resor till Polen.

Slutord
Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun, Stena Line , polska generalkonsulatet i Malmö samt olika institutioner, som på positivt sätt bidragit till föreningens verksamhet och som vi samverkat med under det gångna året.

Sölvesborg i februari 2009
Karin Maltestam, Jan Maltestam, Mats Olsson, Folke Frömmert, Lennart Sandberg

Blekinge – om oss

Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

Bakgrund 
Bland samfundets lokalavdelningar hör Blekingeavdelningen till en av de mest aktiva. Vi kan se tillbaka på en drygt 25-årig verksamhet, där vårt jubileum förra året var en av lokalavdelningens höjdpunkter. Blekinges strategiska läge vid Östersjön med dess omedelbara närhet till Polen och dagliga färjeförbindelser mellan Karlskrona och Gdynia har med säkerhet påverkat vårt föreningsarbete i positiv riktning och har gjort att intresset för Polen och föreningen har haft kraftig medvind under hela vår verksamhetsperiod. Trots föreningens ringa ålder, den bildades som en lokalavdelning av Svensk-Polska Samfundet den 6 september 1975, kan vi se tillbaka på en mycket framgångsrik och livaktig tid med mängder av arrangemang av kulturell art. Framtiden ser också ljus ut med ett allt större intresse för föreningens olika aktiviteter och vårt unika nätverk inom olika områden. Inom föreningens ramar vill vi ge förutsättningar för att skapa personliga möten mellan människor i våra båda länder; alla – både unga och gamla skall kunna känna gemenskap och vara med och bygga broar för framtiden. 

25-årsjubileum 2000 
Svensk-Polska Föreningen i Blekinge firade år 2000 sitt 25-årsjubileum med att arrangera flera stora kulturella evenemang runt om i länet. I Båtmanskasernen i Karlskrona och Sölvesborgs Konsthall pågick två stora utställningar under augusti och september. Under det gemensamma namnet Krakow 2000 gjordes en stor satsning med konst från den polska kulturhuvudstaden. Genom föreningens unika kontakter visades dels teateraffischer från Polens främsta kännare av polska affischer och dels visade tre skulptörer sina brons och träskulpturer i Karlskrona. I Sölvesborg fanns chansen att uppleva en bred och högklassig utställning med skulptur, måleri och inte minst grafik av den internationellt välkände grafikern Ryszard Otreba. Under en vecka i september arrangerade föreningen i samarbete med ABF Blekinge oförglömliga gladjazzkvällar med Boba Jazz – också de från kulturhuvudstaden Krakow. Boba Jazz består av sju välutbildade musiker som spelar traditionell jazz, swing och kända dixielandlåtar. De har turnerat i flera länder runt om i Europa och alltid rönt stor uppskattning, vilket också var fallet i Blekinge. 

Kunskapsöverföring 
Vidare är föreningens insatser i form av projektarbete inom tandvården i Krakow och Sopot uppmärksammat av Östeuropakommittén, som sett till att man med föreningens ideella insatser bl a kunnat bygga upp en modern dentalklinik för barn och ungdomar. Sedan början av 90-talet har föreningen tillsammans med Landstinget Blekinge byggt upp en modern tandklinik i Krakow och två kliniker i Sopot. Genom engagemang från föreningen och tandvårdens personal har både utrustning och kunskapsöverföring bidragit till lyckade insatser för en förbättring av tandvården i dessa områden. Svensk förebyggande tandvård och modern utrustning har gjort dessa kliniker till förebilder i de två städerna. 
Även inom rekryteringsverksamheten har föreningens goda kontaktnät gett positiva resultat för den polska och svenska arbetsmarknaden. Polska farmaceuter från Gdansk och Krakow kommer under ett halvår med start i augusti att få intensiv träning i svenska på Folkhögskolan i Bräkne-Hoby och därefter följer ett halvårs praktik på olika apotek. Kontrakt på tre år gör att bristen på apotekare i Blekinge och andra delar av landet i viss mån kan avhjälpas. Föreningen kommer att agera som fadder för dessa unga apotekare under deras vistelse i Blekinge och se till att de kommer att trivas. 
  

Förening med gott renommé 
Lokalavdelningen i Blekinge hör som tidigare nämnts till den mest aktiva i landet. Med sitt läge vid Östersjön och med Polen som närmsta grannland kunde Blekingeavdelningen redan från början konstatera ett stort intresse, framför allt i Karlshamn och Karlskrona, att knyta kontakter av olika slag över Östersjön. Föreningen är idag respekterad och välkänd både i Polen och i Sverige – en respekt som vunnits genom hög kvalitet på kulturella arrangemang och humanitärt arbete. Föreningens stora kontaktnät inom olika områden borgar för hög kvalité inom allt vårt ideella arbete. Föreningen blev från början den förmedlande länken med sina personliga kontakter med olika institutioner, organisationer och myndigheter och kunde med sitt kontaktnät bana väg för direkta kontakter med vårt grannland – ett land som på 70-talet och i början av 80-talet betraktades som ett i det närmaste okänt land i öster bakom järnridån. Få var de blekingar som vågade sig på att fara över havet för ett besök i Polen. Under årens lopp har en mängd fristående artister och konstnärer besökt vårt län och föreningen kan nog sägas ha bidragit att göra den polska kulturen och konsten känd och uppskattad runt om i södra Sverige. 

Brett kulturutbud 
Redan 1976 var det Polska Dagar i Karlskrona med ett program som inriktade sig på handelsförbindelser och diskussioner kring turism och kulturfrågor. Polska veckor hölls i samma stad både 1978 och 1980 med bl a en stor utställning på Blekinge Museum och besök av segelfartyget Dar Pomorza. Genom föreningens försorg blev Polen det första östland, som regelbundet deltog i Östersjöfestivalen i Karlshamn. Nu kan vi väl knappast tänka oss en festival utan en polsk orkester och duktiga polska artister i sångtävlingen. Dessa har dessutom en förmåga att ta framskjutande platser i denna tävling –så också fallet i sommar, där gruppen ”Ich Troje” tog hem förstaplatsen. Den förnämliga polska grafiken har genom stora utställningar runt om i länet blivit välkänd för den konstintresserade publiken. Även polska affischer, textilier och konsthantverk har nått ut till en bred och uppskattande publik. 
Skickliga Chopintolkare och jazzmusiker av hög klass och med stor spelglädje har vid olika tillfällen glatt musikälskare med förnämliga konserter runt om i länet. Under årens lopp har hundratals artister och konstnärer passerat revy och den etthundrade utställningen är inte långt borta. Många oförglömliga minnen finns kvar hos blekingarna. Men vägen har inte varit ensidig. Fem blekingekonstnärer reste till Krakow för en gemensam utställning i en mycket fin utställningslokal i centrum av den polska staden. Flera kulturresor har anordnats i föreningens regi för intresserade blekingar både till Krakow och till trestadsområdet i norr. Senast i juli i år åkte en grupp ungdomar från Sölvesborg till vänorten Malbork för att medverka med jazz- och hiphopuppvisning under kulturdagarna i den medeltida staden. 

Blomstrande framtid 
De svensk-polska förbindelserna blomstrar i Blekinge: samtliga kommuner har livliga, intensiva och direkta kontakter med sina vänorter i norra Polen. Ökat samarbete och ökande handelsförbindelser bidrar till större förståelse och ökad jämlikhet mellan de båda länderna. Skolutbyten, interkommunal kunskapsöverföring och nätverk på olika plan liksom det breda kulturella utbudet gör det möjligt att hoppas på än större medvetenhet om vikten av goda vänskapsförbindelser mellan våra båda länder. Utrymmet för samverkan mellan olika lokalavdelningar kan säkert ökas, och därigenom underlätta arrangemang med exempelvis polska artister och konstnärer. 
Svensk-Polska Föreningen lever vidare med stora förhoppningar om fortsatt framgångsrik verksamhet, som kan bidra till ökade kontakter. Personliga möten skapar de bästa förutsättningarna för förståelse mellan invånarna i Blekinge och Polen – vårt närmaste grannland. 

För dig i som läser detta och vill veta mer om vår verksamhet – kontakta gärna undertecknad ordförande. Andra lokalavdelningar är självklart välkomna att höra av sig med förslag om samarbete. 

Med varma blekingehälsningar 

Karin Maltestam 
Ordförande i Svensk-Polska Föreningen i Blekinge

 

Årsmöte 2012

Årsmöte i Svensk-Polska Föreningen, Blekinge

Arsmote-2012_001
Ljus i de svensk-polska färgerna samt polskt matbröd prydde bordet under
årsmötet.

Ett femtontal medlemmar samlades på Hotel Scandic i Karlshamn den 27 mars för årsmöte. Vår trogne medlem Ville Magnusson hade som vanligt dukat upp ett svensk-polskt bord med flaggor och ljus samt polskt bröd och salt.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes smidigt och samliga styrelseledamöter omvaldes (se nedan). Olika aktiviteter för hösten diskuterades; Chopinafton, föredrag samt en ev resa till Polen föreslogs.

Vid utlottning av ett konstverk av den polske grafikern Jerzy Dmitruk hade Jan Maltestam turen på sin sida – för första gången sedan lotteriet infördes. Dessutom fick samtliga närvarande polskt matbröd från ett polskt bageri i Sölvesborg.

Kvällens föreläsare, apotekare Anna Kaniewska, berättade engagerat och intressant om sin tid i Sverige sedan 2001. Hon ingick i en grupp på 20 personer från Polen, som rekryterades som apotekare till Blekinge. Idag finns sju personer kvar. Hon berättade om den första svåra tiden i Sverige med intensiv undervisning i svenska, krav på akademiska kurser samtidigt med längtan till familjen i Polen. Hon har nu erfarenhet som apotekschef i Karlskrona och är apotekets terapiområdesexpert för hudvårdsprodukter. Familjen finns fortfarande kvar i Polen och resorna blir många åt båda hållen. Anna Kaniewska avtackades med blomstercheckar och en varm applåd.

Kvällen avslutades med en subventionerad supé, under vilken alla deltagare bl a diskuterade de rekryterade polska apotekarnas nya liv i Sverige.

Arsmote-2012_002
Apotekare Anna Kaniewska, Karlskrona tillsammans med ordförande Karin
Maltestam.

 

Styrelsen har följande utseende fram till nästa årsmöte:

Ordförande: Karin Maltestam

Vice ordförande: Mats Olsson

Sekreterare och kassör: Jan Maltestam

Ledamöter: Lennart Sandberg och Folke Frömmert

Suppleanter: Leif Håkansson, Walter Mattsson samt Emilia Mattsson

Revisor: Åke Tärntoft

Revisorssuppleant : Gunnel Håkansson

Arsmote-2012_001
Ljus i de svensk-polska färgerna samt polskt matbröd prydde bordet under
årsmötet.

Pianoafton med Marcin Gluch

Svensk-polsk pianoafton
med den polskfödde konsertpianisten
MARCIN GLUCH

Söndagen den 27 januari 2013
kl 18.00, Församlingshemmet, Sölvesborg

Verk av Frédéric Chopin, Ignacy Paderewski, Wilhelm Petersson-Berger och Sixten Eckerberg

Marcin Gluch
Vid flygeln: Marcin Gluch, Warszawa

VÄLKOMNA! Fri entré/kollekt

Arr: Sölvesborgs Kammarmusikförening, Svensk-Polska Föreningen, Musik i Blekinge, Sölvesborgs Församling