Verksamhetsberättelse – 2008

Göteborg – 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 2008

Styrelseledamöterna under verksamhetsåret 2008 har varit följande:
Hans Göran Tommila (Ordförande), Johan Brax (Sekreterare) och Joachim Svärdh (Kassör).
Övriga styrelseledamöter har varit följande:   Richard Backenroth, Torsten Lagberg, Wlodzimierz Mikucki, Sven H Johansson, Christer Fogelberg, Hans-Olle Frummerin, Tadueusz Opalko och Piotr Kiszkiel.
Revisor har varit Tor Johanson.Valberedning har varit Tor Johanson, Piotr Kiszkiel och Tadeusz Opalko.

Föreningen har fortsatt att bygga upp sitt nätverk som nu kan räkna sammanlagt omkring fyrtio personer varav omkring hälften kan betecknas som aktiva personer.

Sammanlagt fem olika arrangemang har under året samlat föreningen till aktivitet:

28 januari 2008 visades den polska filmen ”Pora Umierac” – ”Time to die” med den 90-åriga skådespelerskan Danuta Szaflarska i huvudrollen på biografen Capitol i samband med Göteborgs Filmfestival. Regi Dorota Kedzierzawska.
Föreningsmedlemmar såg filmen tillsammans och gick därefter på den polska restaurangen Krakow och åt en kvällsmiddag.

Den 1 april 2008 visades den polska fimen ”Bywalec” – ”Mjölkbaren” – ”Bar Mleczny”,
av Terese Mörnvik och Ewa Einhorn. Filmen inspelades i Wroclaw.
Visningen ägde rum hos Polska Katolikers Förening i Göteborg.

Den 2 oktober 2008 visades den polska filmen ”Det förlovade landet” av Andrzej Wajda på Polska Katolikers Förening. Filmen handlar om livet i Lodz under den industriella revolutionen och relationerna mellan de olika folkgrupper som levde i Lodz denna tid.

Den 22 november 2008 ägde vernissagen till utställningen om marshändelserna 1968 i Polen rum på Emigranternas Hus i Göteborg. Såväl Polens ambassadör i Sverige som Polens Generalkonsul i Malmö närvarade. Många föreningens medlemmar närvarade.

Den 24 november 2008 ägde en debatt om marshändelserna 1968 rum på Emigranternas Hus i Göteborg i utställningens lokaler.
”Att skiljas och åter förenas”.
Antisemitismen i Polen då – Den heta debatten nu. Vad hände i Polen mars 1968?
Många föreningens medlemmar närvarade vid denna debatt med sex deltagare:
Grzegorz Brzozowski,Adam Cwejman, Abigail Liebman,Henryk Rubinstein, Jerzy Sarnecki och Mateusz Werner. Moderator Mika Larsson

Under verksamhetsårets gång har reseprojektet till Warszawa drivits vidare men har av mellankommande anledningar blivit uppskjutet den till annalkande våren 2009.

Hans Göran Tommila
Ordförande

Planering våren 2011

Krakowresa

Ninas resaNu har det nya verksamhetsåret startat och den 24 mars kommer filmen Ninas resa att visas i lokalen på Gamlestaden. Man kommer då att även informera om den medlemsresa till Krakow som genomföres den 13-17 april 2011. Innan resan genomföres är en studiecirkel med två-tre träffar tänkt att arrangeras. Piotr Kiszkiel har satt ihop ett mycket intresseväckande program med besök bl.a. på Kungaborgen Wawel, Stora torget, Nationalmuseet, Mariakyrkan, Schindlers fabrik. Därjämte besök på stadshuset m.fl platser. Studieresa till KL Auschwitz och saltgruvan Wieliczka ingår självklart också. Naturligtvis med svensktalande guide. Inkvartering kommer att ske på Hotel Logos, ett utmärkt hotell mitt i stan. Resan sker med Air Berlin från Landvetter till Krakow via Berlin. Avresa onsdag den 13 april kl 0600 och återkomst söndag 17 april kl 2245. Kontakta Piotr Kiszkiel för närmare information.

Årsmöte
Årsmötet kommer att genomföras i de sedvanliga lokalerna, d.v.s. Polska Katolikers Förening vid Säveåns Strandgata måndagen den 2 maj 2011 klockan 18. Förutom stadgeenliga förhandlingar kommer Samfundets Tor Johanson att informera om det stundande 85-årsjubileet. Han kommer också att närmare berätta om och kring den minnesbok om Svensk-Polska Samfundet ”80 år och några till” han skrivit. Göteborgsföreningen var under många år en mycket uppskattad och engagerad lokalförening innan den gick i en mindre vila något årtionde för att nu åter blomma upp. Helt klart kommer en del intressanta nedslag i den tidigare verksamheten då att göras

Svensk-Polska Föreningens i Göteborg årsmöte 2013

ÅRSMÖTE OCH FILMSTUDIO I SVENSK POLSKA FÖRENINGEN
TORSDAG 21 MARS 2013 Kl. 19.00

Så är det åter dags för sedvanligt årsmöte i Svensk-Polska Föreningen 2013 med åtföljande filmstudio.

Ninas resa

Vi samlas i Polska Katolikers Föreningslokal vid Säveåns Strandgata 4 alldeles invid Gamlestadens spårvägshållplats.
Köket är öppet innan mötet början med olika polska maträtter till att beställa in tillika dryck i form av öl från Polen.

Årsmötet kan beräknas ta någon timma och därefter ser vi ”Ninas resa” som bygger på dokumentära texter handlar om Lena Einhorns mor och den uppväxt under de extremaste omständigheter hon undergick i Warszawas getto. Men där finns också ljusa sidor som förälskelser,studier och studentliv.
Vid krigsslutet kom hon till Sverige och kunde läsa medicin tillsammans med sin man Jerzy Einhorn som ju är en välkänd gestalt i Sverige som läkare och riksdagsledamot.

Filmen är prisbelönt med två guldbaggar och Augustpriset 2005. Filmen är inspelad i Warszawa med polska skådespelare. Filmen som varar i två timmar kan Du nöja Dig med att ta del i om Du inte önskar eller kan närvara vid årsmötet. Den som sett filmen förut kan nöja sig med årsmötet eller gärna se om den till vårt övriga samkväm. Tiden 19.00 för begivenheternas inledning är satt för att Du skall slippa betala trängselskatt.

Varmt välkommen till årsmöte och / eller filmstudio och vice versa.

Med vänlig hälsning;

Hans Göran Tommila

Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET I SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE MED SÄTE I GÖTEBORG DEN 21 MARS 2013

1 §  Ordföranden förklarar årsmötet öppnat.

2 §  Val av mötesordförande.

3 §  Frågan om årsmötets vederbörliga utlysande.

4 §  Frågan om dagordningen kan godkännas.

5 §  Val av årsmötessekreterare.

6 §  Val av justeringsmän.

7 §  Föredragning av verksamhetsberättelse.

8 §  Föredagning av revisionsberättelse.

9 §  Val av ordförande för perioden 2013-2014.

10 § Val av sekreterare för perioden 2013-2014.

11 § Val av kassör för perioden 2013-2014.

12 § Val av övriga styrelseledamöter för peroden 2013-2014.

13 §  Val av revisor i föreningen för perioden 2013-2014.

14 §  Val av valberedning i föreningen för perioden 2013-2014.

15 §  Ordet fritt beträffande programverksamheten.

16 §  Fastställande av medlemsavgift och övriga frågor.

17 § Ordföranden förklarar årsmötet avslutet.

Hans Göran Tommila

Ordförande

Livlig höstverksamhet 2010

Livlig höstverksamhet 2010
Stalins massmord i KatynDen för sex år sedan återuppväckta och nu så livaktiga Göteborgsföreningen genomförde den gångna hösten ett flertal aktiviteter. Bl.a. besökte författaren, tillika G-P:s Warszawakorrespondent, Peter Johnsson föreningen och föreläste om sin senaste bok Stalins mord i Katyn. Föreläsningen, som lockade ett stort antal åhörare, var ett samarrangemang mellan Europarörelsen i Göteborg, Republiken Polens generalkonsulat i Malmö, Studieförbundet Medborgskolan samt Göteborgsföreningen. Generalkonsul Jaroslaw Lasinski hedrade arrangemanget med sin närvaro. Föreningen avser fortsättningsvis genomföra fler sådana samarrangemang.

Chopin 200 år
Flera föreningsmedlemmar deltog också i firandet av 200-årsminnet av Fryderyk Chopins födelse. Chopinåret har ju uppmärksammats över hela världen. I Göteborg celebrerades det med en stor och magnifik konsert med Polska Radions symfoniorkester på Göteborgs konserthus. Orkestern gjorde en musikalisk rundresa, under devisen ”En symfoniorkester går till havs” med det stolta polska segelfartyget ”Dar Mlodziezy” och besökte bl.a England, Frankrike, Holland, Danmark Sverige och Oslo. I Sverige var Göteborg den hamn som fick äran av ett besök. Det blev en anslående konsert på Konserthuset och efteråt gav generalkonsul Jaroslaw Lasinski en mottagning i foyern där inte minst polska delikatesser kunde avnjutas. En fantastisk afton!
Hösten bjöd också på ett flertal välbesökta filmvisningar.

Aktiviteteter hösten 2010

KÄRA MEDLEMMAR, INTRESSENTER OCH SYMPATISÖRER TILL SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG:

Än består sommartid. Oaktat detta dristar jag mig till att sända ut ett litet meddelande inför hösten.

Föreningen avser att fortsätta sin verksamhet med att visa polska filmer. Vi har redan en på lager : ”Ninas resa” som handlar om Nina Einhorns liv i Warszawa.
Efter Katyn går vi vidare med andra filmer av Polanski, Wajda med flera. Från centralt håll i Stockholm bör vi förvänta oss bidrag med material som vi återkommer till. Tor Johanson kommer i höst att besöka oss och tala om den minnesbok över det nu mer än 80-åriga Svensk-Polska Samfundet i Sverige som han är författare till. Vidare skall vi försöka få till oss en korrespondent från Warszawa för att få insikt på stämning och utveckling i Polen som ju befunnit sig under tung återhämtning.

Till Dig som läser detta vill jag verkligen säga :
Kom och tag del av vår förenings aktiviteter och överväg inte detta längre utan dyk upp. Du är alltid välkommen till oss hur länge du än betraktat Dig som intreesent eller sympatisör. Till de som hittills bekräftat sitt medlemsskap genom att betala in medlemsavgiften uttalar jag mitt varma tack. Du som vill bekräfta Ditt engagement i föreningen kan betala in medlemsavgiften på 200 kronor till pg 53 51 55-6. Kassan är inte imponerande för en liten ideell förening som vår och därigenom har Du själv genom Din medlemsavgift ett avgörande inflytande över föreningens möjligheter till kommande större aktivitet.

Som det ser ut nu kommer resan till Krakow att äga rum under våren 2011. Då möter vi våren i Centraleuropa !

Till slut kommer vi självklart att underrätta om de svensk-polska aktiviteter som kan dyka upp i Göteborg under höstens lopp. Såtillvida har flera programpunkter under hand dykt upp på vår agenda.

Ny underrättelse utgår när datum för den första filmförevisningen bestämts. Till dess fortsatt sommar och gärna ytterligare några inbetalningar till föreningen.
Årsavgift 200 kronor som gärna emotses på pg 53 51 55 – 6

Med vänlig hälsning;

Hans Göran Tommila

Ordförande

Stalins mord i Katyn

Peter Johnsson

”STALINS MORD I KATYN”
SAMTAL MED FÖRFATTAREN PETER JOHNSSON
FREDAG 12 NOVEMBER, KL 18.00
EMIGRANTERNAS HUS – PACKHUSPLATSEN 7

Peter Johnsson  presenterar sin nya bok om mordet på polska officerare i Katyn. Detta brott fick ett efterspel som varade ända in i våra dagar.

ARRANGÖRER:
Europarörelse i Göteborg, Svensk-polska Samfundet, Vuxenskola, Polska Generalkonsulatet i Malmö.

 

PETER JOHNSSON är historiker och journalist, utrikeskorrespondent för Göteborgs Posten och finlandssvenska Yleradio och TV, sedan tre decennier bosatt i Warszawa och en av Sveriges främsta experter på Polens historia och Polen av idag. Han är författare till bland annat boken Polen i historien, ett verk på 600 sidor som beskriver Polens historia från äldsta tid till idag och som publicerades 2009.

 

Under några få veckor i april och maj 1940 lät Stalin avrätta minst 21 857  polska officerare, poliser och andra uniformerade tjänstemän som tillfångatagits vid andra världskrigets utbrott i september 1939 när Sovjetunionen ockuperade Polens östra delar. Avrättningarna skedde med nackskott innan offren föstes eller slängdes ned i massgravar. Beslutet om morden fattades på ett möte i det sovjetiska kommunistpartiets politbyrå den 5 mars 1940. Mordaktionen som sedan genomfördes av NKVD var välorganiserad och väl dokumenterad. I ett halvt sekel tillhörde dessa dokument de mest välbevakade i Sovjetunionen. Den lögn som Sovjets ledare hållit fast vid i femtio år, en lögn som försökte lägga skulden för morden på Hitlertyskland, förlorade definitivt sin kraft när Boris Jeltsin tog över makten i Kreml. Under krigsåren vägrade Stalins allierade – Churchill och Roosevelt – att officiellt ifrågasätta Stalins undanflykter och uppenbara lögner. Massmorden i Katyn, där ordet ”Katyn” egentligen står för ett flertal platser där morden ägde rum, hade därför en stor politisk betydelse för formandet av efterkrigstidens Europa. Än idag, 70 år efter morden, är Katyn ett starkt politiskt laddat ord i relationerna mellan Polen och Ryssland.
 

Stalins massmord i Katyn

Svenska Dagbladet 22 april 2010
”Avslöjandet om vad som verkligen skett med Polens politiska ochmilitära elit kom i samband med Sovjets sammanbrott och att Jeltsin fattadebeslutet att öppna dokumenten. Om alla dessa lögner, halvsanningar ochundanflykter har Peter Johnsson skrivit en utmärkt källkritisk bok som medobarmhärtig skärpa avslöjar en av det kalla krigets mest kontroversiellaskrönor och slutgiltigt avslöjar sanningen om denna ohyggliga förbrytelse.”
HÅKAN ARVIDSSON litteratur@svd.se