Stor fest när Samfundet fyllde 90 år

012

Samfundets ordförande Peter Eklund.

Svensk-Polska Samfundet grundades 1926 av människor som stod Polen nära och ville upprätthålla goda relationer med landet. Särskilt under andra världskriget och under de svåra åren på 1970- och 1980-talen kom Samfundet och föreningarna att göra stora insamlingar för att hjälpa inte minst de polska barnen.

Svensk-Polska Samfundet firade den 16 april 2016 sin 90:e födelsedag med pomp och ståt i Uppsala. Tidigare på dagen avhölls årsmötet, som sedan avlöstes av jubileumsinslagen. Minglet fick avbrytas för att vi skulle hinna till nästa arrangemang, en orgelkonsert i Domkyrkan, och därefter hann vi med ett kort besök i Jagellonska koret där bl.a. målningen över Kraków finns och där man i de målade fönstren kan se de ord som ingraverades i drottningens vigselring: Nemo nisi mors (Ingen utom döden).

Utanför kyrkan väntade Hans Odöö i Linnés gestalt. Han guidade oss med stor inlevelse genom de centrala kvarteren i Uppsala och deltagarna fick många anledningar att dra på munnen. Tyvärr var vädret inte det bästa, så en del avstod från stadsvandringen och uppsökte istället närbelägna kaféer.
Turen avslutades utanför Kung Jans port på Uppsala slott där entrén till Vasasalen finns. Där fortsatte festligheterna med högtidstal, buffé, underhållning och utdelning av hedersutmärkelser.

I sitt välkomsttal gladdes ordföranden Peter Eklund åt det stora antalet gäster. Det visar på det fantastiska intresset för vår verksamhet, sade han. Den polska kulturen och historien är vår och vi visar den stort intresse! Han påminde om grundarna och hyllade alla de eldsjälar som under åren har burit och fortfarande bär föreningen djupt inne i sina hjärtan. Samtidigt gäller det att vara närvarande i nuet och inte förlora sig i nostalgin. Inte minst viktig är ansvaret för nyrekryteringen.

Intresset för Polen var som störst 1976 och då ombildades föreningen till ett Samfund och tio lokalföreningar ingick, sade Peter Eklund. Men redan på 1980-talet upphörde ett par föreningar – konkurrensen om personer som arbetar på ideell grund i föreningslivet märktes tydligt även hos oss. Nu har föreningarna i Västra Götaland/Göteborg och Uppsala åter kommit igång efter en tids uppehåll. På Gotland har man firat tioårsjubileum. Just nu finns vi på sju platser, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Västmanland, Gotland, Blekinge och Skåne.

påminde också om systerföreningen i Polen, som grundades samtidigt, och som vid jubileet representerades av ordföranden Tomasz Kwiecinski med hustru Wiola.Vi har en mycket viktig uppgift, som vilar på en opolitisk grund, inrymmer gemensamma värden och har klara mål för verksamheten. Vi har en bra grund att stå på inför framtiden, sade Peter Eklund och önskade alla stort lycka till i det fortsatta arbetet.

Därefter tog ambassadör Wieslaw Tarka till orda. Han framhöll det stora värdet av att Svensk-Polska Samfundet finns och det angelägna arbete som läggs ned av lokalföreningarna. Han tackade för detta och önskade oss all lycka och välgång och att vi ska nå 100 års-strecket.

Minister Jan Amberg från utrikesdepartementet talade om Sveriges och Polens gemensamma historia, och om det samarbete som pågått alltsedan 1989. För fem år sedan undertecknades ett bilateralt avtal om strategiskt partnerskap som hela tiden utvecklas. Svensk-Polska Samfundets har genom sina 90 år betytt oerhört mycket för relationerna mellan de två länderna. I centrum finns det mänskliga mötet mellan svenskar och polacker, mellan människor som vill försöka förstå sina grannar, sade han, och påminde om att vi måste komma ihåg att Polens och andra centraleuropeiska länders erfarenheter är en viktig del av Europas historia som inte får glömmas bort.

Lennart Ilkes framförande av Nils Ferlin, översatta till polska, blev mycket uppskattat. Han sjöng tillsammans med Swami Saraswati och ackompanjerades av Anders och Birgitta Öman i ett uruppförande på polska. Ewa Grusczynska berättade om hur hon och Lennart arbetar med översättningarna. Lennart mötte mycket stor respons och många sjöng med i de välkända raderna på svenska. Han avslöjade också att han hade tagit sånglektioner inför framträdandet. Han sjöng också en visa som han själv tonsatt för många år sedan. Ett par gäster blev så inspirerade att de dansade vals till de vackra tonerna.

Därefter delade ambassadör Tarka ut hedersutmärkelsen Bene Merito till Peter Eklund, Lennart Ilke, Gunilla Lindberg och Karin Maltestam.
Gunilla Lindberg från Skåne var inte närvarande, och utmärkelsen har delats ut av Skåneföreningen.

Samfundets hedersmedalj delades ut till följande personer:
Ann-Cathrine Haglund, Uppsala, Bo Porsbring från Blekinge, Elisabet och Jan Rutkowski, Uppsala, Krystyna Larsson, Stockholm, Kaj Wahlberg, Stockholm och Halina Goldfarb, Polska institutet. Bo Porsbring och Gunilla Lindberg var inte närvarande, och deras medaljer har delats ut av föreningarna. Inte heller Halina Gottfarb kunde närvara men medaljen har vid ett senare tillfälle överlämnats till henne. Kulturstatyetten tilldelades Lennart Ilke.

Festen avslutades och gästerna lämnade lokalerna – totalt sett var dagen lyckad. Men budgeten höll ju inte eftersom det kom fler gäster än vi räknat med från början. Bland dem fanns också några som inte var medlemmar men som efter festen kanske vill bli det. Samfundets ekonomi är ändå inte äventyrad, vi kommer att kunna trycka och ge ut Bulletinen även hösten 2016. Det måste vi ju – ambassaden ger oss ett välkommet bidrag för detta som vi naturligtvis är tacksamma för.

Text: Peter Eklund
Bilder: Waldemar Ostrycharczyk

 

001

I djupa källarvalven … gästerna samlades vid långbord i Vasasalen
för att i muntert lag fira Samfundets jubileum.

 

002

Hans Odöö i Linnés gestalt guidade jubileumsgästerna runt i centrala Uppsala.

 

003

Tal och utmärkelser av olika slag applåderas generöst.

 

 

004

God mat och dryck höjer livsglädjen.

 

005

Ambassadör Wieslaw Tarka framhöll Svensk-Polska Samfundet
stora betydelse och såg fram emot 100-års jubileet.

 

006

Svensk-Polska Samfundet har genom sina 90 år betytt oerhört mycket för relationerna mellan de två länderna. I centrum finns det mänskliga mötet mellan människor som vill försöka förstå sina grannar, sade minister Jan Amberg från utrikesdepartementet.

 

007

Ett musikaliskt divertissemang med Anders Öman, Birgitta Öman, Swami Saraswati och Lennart Ilke.

 

008

Karin Maltestam i samtal med ambassadör Wieslaw Tarka. I bakgrunden generalkonsul Barbara Sosnicka.

 

009

Ann-Cathrine Haglund och Peter Eklund.

 

010

Spontandans i köket – Ellen Runebjörk och Henrik Widebrandt

 

011

Skåneföreningens ordförande Kent Larsson tillsammans med Blekingeföreningens ordförande Karin Maltestam.

 

013

Lennart Ilke, översättare och sångare från Uppsalaföreningen

 

014

Joanna Backman, polonäsinstruktör i Uppsala.

 

015

Översättaren Eva Gruczynska och Anders Öman deltog i musikinslaget.

 

016

Jan Maltestam från Blekingeföreningen.

 

017

Stockholmsföreningens ordförande Kaj Wahlgren.

 

018

Krystyna Larsson, vice ordförande och sekreterare i Stockholms-föreningen.

 

019

Klementyna Mateja, pressansvarig på Polska ambassaden.

 

020

Wiola Kwiecinski från Polsk-svenska föreningen i Warszawa.

Samfundets 90 år

Upsala slotSvensk-Polska Samfundet 90 år
1926-2016

INBJUDAN
till jubileumsfirande
16 april 2016

PROGRAM
Kl 13:00 – 14:45 Årsmöte 2016 – Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
Ordinarie förhandlingar
Uppträdande
Mingel
Enklare förtäring
Kl 15:00 – 16:00 Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar
Kl 16:15 – 17:30 Linné guidar till och i Botaniska trädgården
Kl 18:00 – 21:00 Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott
Högtidstal
Underhållning
Utdelning av hedersutmärkelser
Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe
Öl/vin/avec kan köpas till därutöver.
Kuvertpris: 250 kr/person för medlemmar
500 kr/person för icke medlemmar
Anmälan: Inbetalning senast 4 april = anmälan.
Betalas till Svensk-Polska föreningen i Uppsala
Plusgiro: 44 45 83-9
Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten
Svensk-Polska Samfundets verksamhet bedrivs i sju aktiva föreningar: Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Skåne, Blekinge, Västra Götaland/Göteborg, Uppsala, Gotland och Västmanland. Samfundet ansvarar för den gemensamma medlemstidningen Bulletinen och har regelbundna kontakter med polska ambassaden i Stockholm och Polska Institutet.
Till jubileet i Uppsala kommer medlemmar från samtliga lokalföreningar.
Varmt välkomna!

Samfundets 90 årsjubileum 1926-2016

Inbjudan

Upsala slot

90 årsjubileum

lördagen den 16 april 2016

i Uppsala

 

PROGRAM

 

Kl 13:00 – 14:45
Årsmöte 2016 hålls i Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala

Handlingar inför årsmötet finns att hämta här (i PDF-format):

Ordinarie förhandlingar

Uppträdande

Mingel

Enklare förtäring

 

Kl 15:00 – 16:00
Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar

 

Kl 16:15 – 17:00
Guidad visning av Domkyrkan inklusive Katarina Jagellonicas kor

 

Kl 18:00 – 21:00
Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott

Högtidstal

Underhållning

Utdelning av hedersutmärkelser

Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe

Möjlighet finns att köpa till öl/vin/avec för den som så önskar.

 

Kuvertpris: 250 kr/person för medlem av lokalförening senast hos mottagarkontot 30 mars vilket samtidigt är anmälan.

 

Kuvertpris betalas till det konto för den lokalförening som man är medlem i:

Svensk-Polska föreningen i Skåne, Plusgiro: 630919-9  

Svensk-Polska föreningen i Blekinge; Plusgiro: 921245-7

Svensk-Polska föreningen i Västsverige, Plusgiro: 53 51 55-6

Svensk-Polska föreningen på Gotland, Handelsbanken: 6631 – 691 339 732,

Svensk-Polska föreningen i Västmanland, Bankgiro: 684-1175

Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Plusgiro: 440 50 07-8

Svensk-Polska föreningen i Uppsala, Plusgiro: 444583-9

 

Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten!

 

11 november 1935 - soiré på Grand Hotel Royal i Stockholm.

 

Inbjudan

90 årsjubileum

lördagen den 16 april 2016

i Uppsala

PROGRAM

Kl 13:00 – 14:45 Årsmöte 2016 hålls i Träffpunkten,

Storgatan 11, Uppsala

Ordinarie förhandlingar

Uppträdande

Mingel

Enklare förtäring

Kl 15:00 – 16:00 Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar

Kl 16:15 – 17:00 Guidad visning av Domkyrkan inklusive

Katarina Jagellonicas kor

Kl 18:00 – 21:00 Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott

Högtidstal

Underhållning

Utdelning av hedersutmärkelser

Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe

Möjlighet finns att köpa till öl/vin/avec för den som så önskar.

Kuvertpris: 250 kr/person för medlem av lokalförening

senast hos mottagarkontot 30 mars vilket samtidigt är anmälan.

Kuvertpris betalas till det konto för den lokalförening som man är medlem i:

Svensk-Polska föreningen i Skåne, Plusgiro: 630919-9

Svensk-Polska föreningen i Blekinge; Plusgiro: 921245-7

Svensk-Polska föreningen i Västsverige, Plusgiro: 53 51 55-6

Svensk-Polska föreningen på Gotland, Handelsbanken: 6631 – 691 339 732,

Svensk-Polska föreningen i Västmanland, Bankgiro: 684-1175

Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Plusgiro: 440 50 07-8

Svensk-Polska föreningen i Uppsala, Plusgiro: 444583-9

Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten

Bokslut 2014 och budget 2015

 

Svensk-Polska Samfundet

 

Bokslut 2014 och budget 2015

 

RESULTATRAPPORT

 

  Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015
Intäkter      
Medlemsavgifter 15000 19733 20000
Bidrag/Gåvor 3000 12000 25000
Kansli/Adm/Hemsida 5500 6500 5000
Bulletinen 2000 5000 2000
Summa 25500 43233 52000
Kostnader      
Kansli/Adm/Hemsida 3000 2783 3000
Möten/resor/arr. 500 1458 5000
Bulletinen 22000 22128 23000
Summa 25500 26369 31000
       
Inkomstränta   99,30  
       

 

BALANSRAPPORT

 

Tillgångar

Postgiro:        20641,26

Bank:            30785,09

Summa tillgångar: 51426,35

Verksamhetsberättelse 2014

Uppsala den 7 april 2015

Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk-Polska Samfundets styrelse har under år 2014 haft följande sammansättning:

Ordförande: Hans Bjernby / Peter Eklund

Vice ordförande: Karin Maltestam

Sekreterare: Bo Schubert

Kassör: Krystyna Larsson

Övriga ledamöter: Hans Göran Tommila

Peter Eklund

Kaj Wahlberg

Jan Axel Stoltz

Rolf K.Nilsson

Suppleant Urban Liwing

Ewa Hägglund

Hedersledamöter: Ivar Virgin

Liselotte Wågö-Nalberczynski

Hans Bjernby

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott som svarar för löpande beslut av icke-principiell karaktär. Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.

Verksamhet

Samfundets verksamhet har genomförts i de sju aktiva föreningarna d v s Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Skåne, Blekinge, Västra Götaland/Göteborg, Uppsala, Gotland och Västmanland. Föreningarna har verkat utifrån en egen profil och rådande lokala förutsättningar. Samfundets totala medlemsantal är i stort stabilt med viss nedgång i några föreningar men glädjande nog med en större uppgång i andra. Detta ger oss alltjämt fortsatta möjligheter att fånga upp och tillvara intresset för de svensk-polska relationerna.

Under året har en mängd aktiviteter genomförts i form av utställningar, konserter, föredrag, studiebesök samt sedvanliga föreningsträffar. Vad som genomförts i detalj framgår av respektive förenings verksamhetsberättelse. Sammantaget kan vi glädjas över mängden verksamheter Samfundets alla föreningar bedrivit under året som gått.

Medlemstal

Medlemsantalet (medlemmar/medlemshushåll) uppgick vid årets slut till följande;

– Stockholmsföreningen: 180

– Skåneföreningen: 45

– Blekingeföreningen : 45

– Västra Götaland/Göteborg: 40

– Uppsalaföreningen: 60

– Gotlandsföreningen: 20

– Västmanlands förening: 19

Styrelsesammanträden

Samfundet har under året haft sex protokollförda styrelsemöten, varav fem på nätet. Mötesformen, som är en logisk konsekvens av den tekniska utvecklingen, fungerar bra. Dessutom gynnar det mötesdeltagandet eftersom flertalet ledamöter bor på olika håll ute i landet. Den personliga kontakten kan naturligtvis aldrig helt ersättas men formen i sig innebär en bättre möjlighet för en kontinuerlig medverkan i möten liksom spridning av information. Därutöver har möten i arbetsutskottet genomförts löpande under året både personligen och på nätet.

Årsmötet

Årsmötet genomfördes den 5 april på ABF-huset i Stockholm samordnat med Stockholmsföreningens möte. Efter en kort presentation av främst tillresta deltagare genomfördes årsmötet i enlighet med den utlämnade dagordningens sedvanliga punkter.

Information och beslut som behandlades gällde Samfundets ekonomi inkluderande en fortsatt utgivning av Svensk-Polsk Bulletin, fortsatt utveckling av hemsidan samt i övrigt diskuterades hur vi kan nå ut till och rekrytera flera medlemmar.

Ordföranden informerade om det krav på samarbetsavtal som ställs av polska ambassaden för att stödja Bulletinens utgivning. Efter diskussion med tillträdande ordföranden om avtalet har en gemensam tolkning av avtalet nåtts och bidrag har erhållits för utgivande av Bulletinen.

Årsmötet avslutades med dansuppvisning. Därefter samlades deltagarna för lite trivsam tillvaro förgyllt med lite olika polska tilltugg.

Ekonomi

Samfundets ekonomi baseras på den del av medlemsavgifterna som lokalföreningarna betalar för sin anslutning till Samfundet. Därutöver har särskilda annonsbidrag anskaffats för Bulletinens utgivning och hemsidans administration genom olika samarbetsavtal. Bidrag har inkommit från polska ambassaden som stöd till tryckning av Bulletinen.

Därutöver har avgifterna för de särskilda adoptionsintygen medfört en oplanerad men välkommen inkomst för Samfundet.

Ovanstående faktorer tillsammans med en totalt stabil medlemskader har medfört årets resultat jämfört med budgeterat utfall visar på ett stort överskott.

För detaljer, se den balans- och resultaträkning som redovisas separat.

Svensk-Polsk Bulletin

Samfundet gav även detta år ut två nummer av vår medlemstidning, Svensk-Polsk Bulletin. Tidigare nämnda bidrag liksom oplanerade intäkter gav oss dessa möjligheter.

De ekonomiska förutsättningarna gällande de avgörande utgifterna tryckning och distribution kommer att bli lika kärva i framtiden. För att möta dessa svårigheter måste fortsatta insatser ske på intäktssidan. Ordföranden påminde föreningarna om sitt stående uppdrag att hitta och värva sponsorer/annonsörer. Från polska ambassaden i Stockholm förväntas vi erhålla ett bidrag för tryckning av Bulletinen under år 2015.

En fortsatt utgivning under 2015 med minst två nummer har också beslutats. Den uppskattade tidningen anses mycket läsvärd och fyller också en eftertraktad funktion som informationsbärare för Samfundet och dess föreningar.

Arbetsutskottet uppdrogs, liksom tidigare, att fortsätta se över möjligheterna till förbilligad produktion/distribution och ökade intäkter/bidrag.

Ett särskilt tack riktade ordföranden under årsmötet till Bulletinens redaktör, Gunilla Lindberg, utan vars insats vi skulle stå utan vår utmärkta medlemstidning.

Samfundets hemsida

Arthur Sehns uppdrag som redaktör för hemsidan löper vidare med att utforma, uppdatera och utveckla hemsidan till en modern och intressant plats på nätet. Behovet är stort av att finnas med på internet med aktuell och intressant information och därmed nå ut med våra idéer och vår verksamhet. En möjlighet som föreningarna tillvaratagit för att sprida kunskap om och skapa intresse för sin respektive verksamhet.

Ordföranden riktade under årsmötet också ett särskilt tack till hemsidans redaktör, Arthur Sehn för det goda arbetet med att nå ut till omvärlden.

Representation

Samfundet har varit representerat på flera aktiviteter under året, företrädesvis vid tillfällen arrangerade av polska ambassaden och Polska institutet.

Uppsala den 7 april 2015

För styrelsen

Peter Eklund

Ordförande

Årsmöte 2015

       Ledamöter av Svensk Polska Samfundets styrelse

 

KALLELSE

Styrelsemöte den 18 april 2015

Tid:               14:00-15:45, 16:00-17:00, 17:00-

 

Plats:            ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm

                      Promenad mellan ABF Huset och Mormors kök

                      Restaurang Mormors kök, Sibyllegatan 47

 

Agenda:

 

 1. 1.Mötet öppnas
 2. 2.Godkännande av dagordning
 3. 3.Val av sekreterare för mötet
 4. 4.Val av justerare
 5. 5.Föregående mötesprotokoll
 6. 6.Rapport från respektive lokalförening

Aktiviteter, finansiering, medlemsantal, medlemsstruktur, medlemsrekrytering, strategiska frågor, mm

 1. 7.Adoptionsintygen som samfundet utfärdar

Avgifter, uppgifter på intygen, generella rutiner, mm

 1. 8.Bulletinen

Finansiering, antal nummer per år, strategiska frågor, mm

 1. 9.Genomförande av styrelsemöten

Epost, Skype, fysiska möten, mm

 1. 10.Hemsidan

Material, uppdateringar, organisation, utformning, finansiering, mm

 1. 11.Samfundets 90 årsfirande under år 2016

Tidpunkt, praktiskt genomförande, budget, arbetsgrupp, mm

 1. 12.Övriga frågor
 2. 13.Nästa möte
 3. 14.Mötet avslutas

 

Välkomna

 

 

Peter Eklund

Ordförande