Ett möte i Tokarczuks tecken

Vice ordförande Karolina Larsson Vogel tackar Jan Axel Stoltz för ett inspirerande föredrag om Olga Tokarczuk. I bakgrunden Magda Stoltz.
Foto: Sverker Norén.

Svensk-Polska Föreningens höstmöte ägde rum söndagen den 17:de november 2019 i Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Östra Torn, Lund. Ett drygt tjugotal personer var närvarande.

Dagens program bestod av ett föredrag av Jan Axel Stoltz, som talade om sin vänskap med nobelpristagaren Olga Tokarczuk och hennes föräldrar. Det hela började med, att Jan Axel i början på 1960-talet fick ett stipendium till Lubuski Uniwersytet Ludowy nära staden Sulechów i västra Polen. Här fick han bo i läroverkets studentrum och här lärde han känna de bägge lärarna Wanda och Josef Tokarczuk och deras lilla dotter, ett-åriga Olga.

Vid 1960-talets slut blev Polen allt mera slutet och kontakten med den polska folkhögskolan bröts. Först på 1990-talet blev det åter lättare för svenskar att besöka Polen, och kontakten mellan Jan Axel och familjen Tokarczuk kunde återupptas

Jan Axel gjorde sedan en intressant och grundlig genomgång av Olgas författarskap. Det gav honom också anledning att kommentera Polens varierande gränser och de många folkvandringar som uppstod i samband med dessa gränsförskjutningar. I sitt författarskap berör Olga ofta på olika sätt gränser och gränsöverskridande.

Under kvällen berättade också Göte Svensson om vår medlem Kjell Nilsson i Kristianstad, som han å föreningens vägnar just uppvaktat på 90-årsdagen. Kjell har i många år varit ledamot i styrelsen och är en stor Polenvän.

Efter föredraget serverades en delikat potatissallad, gravad lax, grönsallad, polsk ost och bröd. Till kaffet sattes polska chokladaskar fram. Det sedvanliga lotteriet ägde då också rum.

Sverker Norén
Ela Lovén

Min vänskap med Olga Tokarczuk

Min vänskap med Olga Tokarczuk
 är rubriken på Jan Axel Stoltz föredrag på Skåneföreningens medlemsmöte söndagen den 17 november kl 16 i Lund. 
Lokal: Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn i Lund.
Därefter buffé (159 kr). Vin till självkostnadspris. 
och lotteri.

Anmälan senast den 10 november till
Göte Svensson,
tel 040-963346
eller mail:
svensson.gote.38@gmail.com