Kontakt

E-post: spfstockholm@gmail.com
Medlemsanvarig
Christoffer Tjulander
Tel: 073-8144202

 Årsavgiften är för närvarande 200:- kronor och 60:- kronor för familjemedlem.
Betalas årligen på Plusgironummer: 440 50 07-8  eller via Swish nummer: 1233314390 innan den sista Mars.
Ange alltid förnamn och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Om oss

Svensk-Polska Föreningen i Stockholms län
Föreningens verksamhet i Stockholm sammanföll under de första 50 åren med Samfundet och började redan 1926. Svensk-Polska Föreningens Stockholmsdistrikt bildades den 28 november 1975 vid ett konstituerande sammanträde på Park Hotel med ett 40-tal medlemmar närvarande. Till ordförande valdes Stig Wallin men då han av arbetsskäl inte kunde fortsätta att arbeta aktiv med föreningen har Harry Neumüller till vidare övertagit den funktionen. Tillkomsten firades sedan vid en buffé på Polska Institutet vid vilken många representanter för svenskt kulturliv var närvarande. Polens dåvarande ambassadör Stefan Staniszewski, handelsrådet Janusz Stalinski och direktör Karol Drozd.

 

Stadgar för Svensk-Polska Föreningen i Stockholms Län

Stockholm styrelse

 

Några ord från ordföranden i Stockholmsföreningen

Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter.
Detta är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.
För närvarande följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undviker därför att samla våra medlemmar.

 

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Peter Brandqvistpeter.brandqvist@gmail.com
Vice ordförande:Martin Adlers
Sekreterare:Kyösti Miilus
Kassör:Henryka Ståhl
Rese- och Webbansvarig:Arthur Sehn
Ledamöter:Barbara Sellberg
Christoffer Tjulander
Suppleanter:Ingrid Skinner
Vakant
Revisor:Peter Lindhe
Revisorssuppleant:Staffan Dufva
Valberedning:Hans Bjernby
Janina Pieniowska

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!