Kontakt och bli medlem

 

Västmanlandsföreningen

Kontaktperson:

Karl Beijbom ordförande,
Östra Långgatan 1,
731 32 Köping
tel 076-775 50 86,
E-post: info.beijbombooks@gmail.com

 

Bankgiro: 684-1175

Avgift för enskild medlem är 150 kr per år och för familjemedlemskap 200 kr per år. Ange Dina kontaktuppgifter på inbetalningen och då även e-postadress.

Styrelse

Styrelsen för Svensk-Polska föreningen i Västmanland

Styrelse 2014

Överst från vänster;
Åke Jansson, Urban Liwing, Barbara K. Hallström, Karl 
Beijbom och Hans-Erik-Montelius,
Första raden: Leif Wrisemo.

 

Styrelse:

Ordförande: Karl Beijbom  
Lledamot och tillika kassör Barbara Kabacinski-Hallström
Ledamoter: Åke Jansson
Lars-Olof Lundkvist
Jacek Kobosko
Teresa Binbach
Roger Hallström

 

 

Övriga funktionerer:

Revisor Anders Åkerström
Örjan Ek
Revisorssuppleant Benone Christian Grigore