Ny ordförande i Västmanland

Ny ordförande i Västmanland

Vid årsmötet den 16 februari på Stadsbiblioteket i Västerås avgick Urban Liwing efter 12 år som ordförande i Svensk-Polska föreningen i Västmanland. Till ny ordförande valdes Karl Beijbom, publicist och bokförläggare (polsk mamma, svensk pappa). Den nyvalde ordföranden tackade och prisade Urban Liwing för hans mångåriga, engagerade och hängivna insatser till gagn för ömsesidig förståelse och ömsesidigt samarbete i svensk-polska relationer. Urban Liwing utsågs till Hedersordförande av den nya styrelsen.

 

IMG 0133

Karl Beijbom, nyvald ordförande, Barbara
Hallström, kassör, och Urban Liwing,
avgående ordförande i Västmanlands_
förening.

Västmanland 2014

Att turista i Polen
Eskilstuna, 7/4 18.00, Biblioteket. Anna Suurna.

Jerzy Sarnecki
Västerås. 19/2 kl. 19.00, Biblioteket. Den kände kriminologen/författaren Jerzy Sarnecki talar om sin nyligen utkomna bok om Polen.

Dessutom kommer vi att ha en resa i till Warszawa i vår.

 

Övriga kommande program kommer att publiceras här, på hemsidan

Strålbehandling under 100 år

 

Strålbehandling under 100 år – från Marie Curie Sklodowska- till i dag
17/10 2013 , kl. 19.00,  Biblioteket, Västerås.