Verksamhetsberättelse för år 2008

Styrelsen:
Maciej Onoszko ordförande
Ewa Hallgren v-ce ordförande
Zbigniew Jakubowski kassör
Niclas Larsson ledamot
Lars Åke Claesson ledamot
Katarzyna Onoszko ledamot
Mandattiden omfattar ett år. Årsavgiften fastställdes till 150 kronor för vuxna, 50 kronor för familjemedlemmar och studerande samt 350 kronor för företag.
Revisorer: Sandra Gardelin, Jaroslaw Kornowski som suppleant

Valberedning: Som valberedning har fungerat Katarzyna och Maciej Onoszko. Valberedningen väljs för ett år i taget.

Sammanträden
Styrelsen har hållit två protokollförda sammanträden. Löpande ärenden har handlagts av ordföranden. Den viktigaste punkten under hela året var att hitta vägar för att profilera vår verksamhet.

Medlemstal
Medlemstalet vid årets slut utgjordes av 8 fullbetalande, 5 familjemedlemmar och ett antal ickebetalande medlemmar.

Verksamhet
• Styrelsen har haft 2 protokollförda styrelsemöten under året. I samband med en polsk-svensk konsert på Almedalsbiblioteket i Visby delades föreningens infoblad.
• Torsdagen, den 13 mars 2008 klockan 17.30-18.15 ägde årsmötet rum på Almedalsbiblioteket i Visby. Teman för årsmötet var att ”Bygga broar mellan Gotland och Polen”. Tor Johansson framförde samfundets tack för nedlagt arbete. Dessutom hade han en hälsning från polska ambassadören till föreningen. Det blev idel omval vilket innebär att Maciej Onoszko fortsätter som ordförande, Ewa Hallgren vice ordförande, Zbigniew Jakubowski kassör och Lars Åke Claesson sekreterare.
Efter förhandlingarna höll Samfundets II vice ordförande Tor Johanson en föreläsning för allmänheten om ”Det var i Gdansk den började- Europas frigörelse. Detta skedde i ABF Gotlands och Föreningens regi. Nästa dag hade ordföranden och läraren Maciej Onoszko samlat högstadieeleverna till en föreläsning för Högbyskolans elever. Här har man som tradition sedan några år tillbaka att göra en gemensam resa till Polen med besök bl.a. i Auschwitz. Det var således väl pålästa elever som fyllde den stora biografsalongen och fick lyssna på föredraget och lämna sina kommentarer. Ett mycket fint arrangemang som manar till efterföljd. I juni månad kom för övrigt högstadieelever från Trzebiniaskolan som ligger fyra mil från Krakow- alltså nära Auschwitz.
• Torsdagen, den 27 november 2008 på Almedalsbiblioteket i Visby för allmänheten och på biografsalongen i Hemse för Högbyskolans elever och personal hade vi föredragen om boken ”KONSTEN att vara INVANDRARE” av Andrzej Olkiewicz som är författare och har själv levt i olika länder. Han gav tankeväckande och roande exempel på vad vi själva kan göra för att göra livet lättare och roligare i det nya landet och vi gotlänningar kan klara oss bättre på fastlandet. Numera är han verksam som frilansskribent och medverkar i tidningar och radio.
• Multicamerata från Torun i Polen, genom vår kassör Zbigniew Jakubowski har samarbetat med Gotlands Sinfonietta i november 2008. Samarbetet blev uppskattad och planeras eventuellt också i framtiden. Tanken är att musikerna från Polen ska ingå i orkestern som stäm ledare och instruktörer under repetitionerna. Efter gemensamt repetitionsarbete Gotlands Sinfonietta ger en konsert den 22.11 på Musikaliska Sällskapets Högtidsdag. Gotlands Sinfonietta består av amatör stråkmusiker, kulturskolans elever och lärare och professionella blåsare från Gotlandsmusiken.
• Kontakt: Föreningen säte ligger i Lärbro med adress: Grannbyn, 624 52 Lärbro. Ta gärna kontakt med Maciej Onoszko Stora Väller 410, 622 54 Romakloster eller via e-post familjen.onoszko@telia.com
• Föreningens Nytt konto: SHB 691 339 732 Clearingnr: 6631
Saldo på kontot är för 31 december 2008 – 2 412 Skr
• Svensk-Polska Samfundet, Obs, ny hemsida http://svensk-polska.se/
• Bulletinen
Vår medlemstidskrift, som numera är Svensk- Polska Samfundets gemensamma budbärare, har utkommit med tre välfyllda nummer och åtnjutit stort intresse och webb- bulletinen som uppdateras nästan dagligen kan läsas på http://bulletinen.org/
Roma, den 21 mars 2009
För Styrelsen för Svensk – Polska Föreningen på Gotland
Maciej Onoszko, ordförande och Katarzyna Onoszko, sekreterare

 

Årsmöte med skolinslag hos Gotlandsföreningen

I mitten av mars 2008 höll den nybildade men ack så livaktiga Svensk-Polska Föreningen på Gotland sitt årsmöte på Almedalsbiblioteket i Visby. Det blev idel omval vilket innebär att Maciej Onoszko fortsätter som vice ordförande, Ewa Hallgen vice ordförande, Zgigniew Jakuboswski kassör och Lars Åke Claesson sekreterare.

Efter förhandlingarna höll Samfundets II vice ordförande Tor Johanson en föreläsning för allmänheten om ”Det var i Gdansk den började- Europas frigörelse. Detta skedde i ABF Gotlands och Föreningens regi.
Nästa dag hade ordföranden och läraren Maciej Onoszko samlat högstadieeleverna till en föreläsning för Högbyskolans elever. Här har man som tradition sedan några år tillbaka att göra en gemensam resa till Polen med besök bl.a. i Auschwitz. Det var således väl pålästa elever som fyllde den stora biografsalen och fick lyssna på föredraget och lämna sina kommentarer. Ett mycket fint arrangemang som manar till efterföljd. Eleverna sammanställer efter varje resa en särskild resedagbok med sina intryck om studieresan- naturligtvis även parad med egna lustifikationer och närpersonliga iakttagelser.

I juni månad kommer för övrigt högstadieelever från Trzebiniaskolan som ligger fyra mil från Krakow- alltså nära Auschwitz. Högbyskolan har genomfört fem sådana här resor och tagit emot elever från Polen vid ett flertal tillfällen.
Skolan håller nu också på att också söka utvidga sina förbindelser med ett tredje land, Ukraina. Det är så att Gotland har en historisk anknytning till Gammelsvenskbyn Zmijevka och den lilla svenska folkspillra som ännu finns kvar där så långt borta från Sverige. Många av invånarna där flyttade från Ukraina till Gotland för att sedan flytta tillbaka till Ukraina. Detta har inneburit många släktband med denna minoritet och på Gotland finns flera personer med för svenskar så ovanliga namn som Utas, Hoas, Annas, Buskas, Knutas m.fl.
Nu har skolan via bl.a. SIDA sökt medel för att kunna finansiera en sådan tripp.
Tänk att så mycket görs på Gotland för att vi tillsammans skall kunna skapa och förverkliga den europeisk identiteten.

Lycka till Gotland och tack för att jag fick besöka Er.
Tor Johanson