KatarzynaVid en mottagning på restaurang Krasnopolski i Stockholm avtackades den mycket uppskattade Katarzyna Tubylewicz efter sex år som chef för det Polska institutet.

Ett flertal personer hade mött upp för att tacka Katarzyna för hennes goda insats som chef för institutet under denna osedvanligt långa period. Hon kom med många nya idéer, en del kanske lite för moderna för etablissemanget, men också med en ovanlig förmåga att driva igenom sina tankar. Hennes öppna och målmedvetna sätt har satt sin prägel på institutets sätt att arbeta, liksom i mötet med olika samarbetspartners inklusive vårt samfund. Ett stort antal projekt har initierats och framgångsrikt genomförts under hennes chefsskap, syftande till att göra polsk kultur känt i Sverige.

I hennes avskedstal fram kom med all tydlighet hennes glädje och tacksamhet för att fått uppdraget som chef och tillåtits sköta det med rätt fria händer. Hon underströk också sin tacksamhet över den arbetsglädje som finns hos institutets personal och att hon fått så många nya vänner i Sverige.
Katarzynas gärning är väl omvittnad, vilket ytterligare framkom i flera tal till henne under kvällen. Vi önskade alla henne ett stort lycka till i framtiden, en framtid som till en början innebär bokskrivande och kanske lite mentorskap? till sin ännu okände efterträdare.

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!