Kulturnatten är Uppsalas största kulturevenemang och hölls i år den 12 september. Syftet med kulturnatten är att entusiasmera Uppsalas kulturliv och invånare att möta varandra på ett okonventionellt och enkelt sätt, för att på så vis öka kunskapen om och intresset för olika kulturella uttryck. Vidare syftar kulturnatten till att ge deltagande arrangörer en möjlighet till möte med en stor publik, marknadsföring och det unika tillfället att nå människor som är nya för den egna verksamheten. Målgruppen är Uppsalas alla aktörer på kulturområdet, alla invånare och besökare. I denna aktivitet deltog Uppsalaföreningen med två bidrag, dels ett föredrag i Domkyrkan dels uppvisning och prova-på Polonäsdans på Drottninggatan.

Förbindelse Uppsala – Krakow
I den medeltida kyrkans sakristia som byggdes om till gravkor i slutet av 1500-talet för drottning Katarina Jagellonica hölls ett föredrag av Peter Eklund under rubriken Förbindelse Uppsala – Krakow. I koret vilar Katarina Jagellonica som var gift med Johan III. I deras ringar fanns ingraverat Nemo nisi mors, ingen utom döden (skall skilja oss åt). Det står också i ett av fönstren högt ovanför golvet.

Föredraget skulle inramas av renässansmusik på harpa. Men de två ungdomar som skulle spela hade tyvärr blivit sjuka och istället improviserades med att spela en cd-skiva med polsk renässansmusik. Detta funkade trots allt väldigt bra och spelandet hanterades galant av Anna Packalén Parkman.

Föredraget behandlade lite om Krakows tidiga historia och framställdes som ett kåseri. Vidare spekulerades i hur man reste mellan städerna på 1500-talet och med jämförelse med dagens situation.
Aktiviteten lockade ett drygt 50-tal personer till koret.

Polonäsdans
En grupp under ledning av Studio Pivots Joanna Backman hade under våren övat på Polonäsdans. Träningen pågick under ett antal söndagar och olika formationer tränades in. Men en sak komplicerade det hela. Det var att gruppens medlemmar skiftade ständigt och även antalet kunde variera. Detta gjorde att inövade formationer fick ändras beroende på hur många som skulle komma att delta på uppvisningen. Ett långt uppehåll gjordes under sommaren och det kändes som att börja om från början då repetitionerna startade efter sommarlovet. Ett sista genrep hölls på eftermiddagen samma dag som uppvisningen skulle vara. Detta genrep gick så som ett dylikt ska göra för att det ska fungera väl på premiären.

Resultatet från dansen, såväl uppvisningen såsom prova-på kan avnjutas nedan.
Peter Eklund

 


 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!