Medlemstidningen Svensk-Polsk Bulletin är exempel på  föreningarnas gemensamma information. 

Den skickas normalt hem till medlemmarna (medlemshushållen) med post. Innehållet är artiklar, reportage etc som bedöms som intressanta av alla vänner till Polen och de svensk-polska relationerna.

I Bulletinen informerar också föreningarna om sin verksamhet: både planerade och genomförda aktiviteter. Varje förening har därför en person som håller kontakt med Bulletinens redaktion.


Svensk-Polsk Bulletin 

Redaktion: bulletin@svensk-polska.se
Redaktör: Gunilla Lindberg,Vildsvinsvägen 1, 270 35 BLENTARP

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!