Föreläsning om Narvik 1940

Lördag den 9 april i år genomfördes en föreläsning på ABF i Stockholm om striderna i Narvik våren 1940. Som en del av det tyska angreppet mot Norge den 9 april 1940, landsteg tyska bergsjägarförband i Narvik. Innan dess hade tyska jagare sänkt de norska pansarskeppen Eidsvold och Norge i Narviks hamn. Sedan följde hårda strider mellan brittiska och tyska jagarförband, vilka resulterade i att samtliga tyska jagare sänktes. De allierade landsteg på flera platser och ryckte långsamt fram mot Narvik tillsammans med norska förband. I mitten av maj landsteg den polska Podhalebrigaden, som var ett bergsjägarförband, mitt emot Narvik i Ankenesområdet. Polackerna hade mött samma tyskar i Karpaterna 1939.

De var fulla av stridslust och ville hämnas den tyska ockupationen av deras hemland. Nu fick de chansen att ge igen. Under hårda strider erövrade de under andra hälften av maj Ankenesmassivet samt området söder om Narvik. Nu var tyskarna ihop trängda mot den svenska gränsen. Tyvärr innebar det tyska anfallet mot Frankrike i maj att de allierade beslöt sig för att utrymma Norge. Detta skedde i början av juni. Därefter sattes förbanden, inklusive den polska brigaden, in i Frankrike.

Arthur Sehn berättade om bakgrunden till att de polska soldaterna kom att hamna i Norge samt vad som hände efter insatsen. Kaj Wahlberg berättade om striderna i Narviksområdet.

Krystyna Larsson

Arthur Sehn och Kaj Wahlberg föreläste om Narvik

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!