På gång i Samfundet

Svensk-Polska Samfundets håller årsmöte tisdagen den 18 april 2023 Kl 19.00 via Zoom.us.

Svensk-Polska samfundets årsmöte kommer att ske vi programmet Zoom.us . Man deltar genom att logga in på bifogade länk.
Det innebär att man själv kan välja fysisk plats varifrån man vill delta.

Mötet kommer praktiskt att ske på följande sätt:

           Anmälan sker till peter.ng.eklund@gmail.com senast 6 april kl 18:00.

Aktuella handlingar finns att hämta nedan.

Här kommer inbjudan och dagordning för årsmöte 2023.
Här kommer verksamhetsberättelse för år 2022.
Här kommer bokslut för 2022 och förslag till budget för år 2023.
Här kommer revisorer och revisorssupllleanters berättelse.
Här kommer valberedningens förslag för årsmöte 2023.
Här kommer motion 230318 
Här kommer motion om 100 årsfirande .
Här kommer motion till årsmötet 2023 .
VÄLKOMMEN!

Styrelsen
via Peter Eklund