På gång i Samfundet

Svensk-Polska Samfundets håller årsmöte torsdagen den 29 april 2021 Kl 18.00 via Zoom.us.

Svensk-Polska samfundets årsmöte kommer av förklarliga skäl inte att hållas fysiskt i år heller utan kommer att ske vi programmet Zoom.us. Det innebär att man själv kan välja fysisk plats varifrån man vill delta.Aktuella handlingar kommer att finnas på vår hemsida www.svensk-polska.se. Handlingarna kommer att finnas på hemsidan från och med 20 april.

Mötet kommer praktiskt att ske på följande sätt:

  • Samtliga medlemmar är välkomna att delta med begränsningen att valt system kan enbart hantera100 deltagare samtidigt. Så i detta fall gäller först till kvarn!
  • De medlemmar som vill delta skickar ett mail till Svensk-Polska samfundets ordförande och i detta anger på vilken epostadress vederbörande vill bli kontaktad.

            Anmälan sker till peter.ng.eklund@gmail.com senast 28 april kl 18:00.

  • Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar utlovas ett trevligt föredrag.                 

VÄLKOMMEN!

Styrelsen
via Peter Eklund

Här kommer dagordning för möte och verksamhetsberättelse för år 2020.