”Polsk Dag” i Mariefred
Den 29 maj var det stora festligheter i den lilla mälarstaden Mariefred. Då högtidlighöll man 70 års-minnet av de 170 polska sjömän som internerades i staden på hösten 1940. Tre polska ubåtar hade sökt nödhamn i Sverige i september 1939, efter hårda strider med tyska sjö- och flygstridskrafter. Efter det tyska anfallet på Danmark-Norge i april 1940 beslöt den svenska regeringen att ubåtarna med besättningar skulle baseras i Mälaren. Tanken var att de skulle vara mer skyddade där vid ett eventuellt tyskt anfall mot Sverige. Samtidigt var de så nära havet att de snabbt kunde sättas in i strid på Östersjön om behov uppstod.

För invånarna i Mariefred blev interneringen en omvälvande händelse. De tog de hemlösa sjömännen till sina hjärtan. Mariefredsborna öppnade sina hem för dem och många vänskapsförbindelser knöts. Då interneringen upphörde på hösten 1945 beslöt omkring hälften av polackerna att stanna i Sverige. Flera av dem bosatte sig i Mariefred. Många bildade familjer och gifte sig med svenska flickor. Även om huvuddelen av de polska sjömännen nu har gått bort lever deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn vidare. Så kom denna episod under Andra världskriget att medföra att hundratals svenskar idag är ättlingar till dessa polska soldater. Det var för att hedra dem och bevara deras minne till kommande generationer, som den ”Polska Dagen” i Mariefred anordnades.

Mellan kl 1000 och 1100 var det en ceremoni på platsen för interneringslägret i Marielund, cirka 2 km från Mariefred. Gästerna anlände med museijärnvägen från Mariefred. Förre försvarsministern Björn von Sydow agerade kraftfull stins på den lilla stationen. Efter tal av kommunalrådet Björn Lind och den polske ambassadören Michal Czyz hissades först den polska och sedan den svenska flaggan, medan respektive nationalsång spelades av Hemvärnets musikkår. Kl 1130 var det samling vid kyrkogården i Mariefred, där många av de polska sjömännen är begravda. Vid ingången finns en minnesplatta där ceremonin genomfördes. Efter ett kort tal av Björn Lind bad en polsk och svensk präst en bön och sedan blev det kransnedläggning vid minnesmärket. Kl 1230 var det så dags för den stora ceremonin på torget. Förutom tal av kommunalrådet och ambassadören berättade Barbro Bronsberg, dotter till en av ubåtsmännen, om hur det är att vara ättling till dessa polska sjömän. Det hölls även tal av representanter för hemvärnet samt polska och svenska marinen.

Efter ceremonin på torget vidtog en hel del aktiviteter med polsk-svensk anknytning. Man kunde smaka på polska delikatesser, se på polska och svenska dansgrupper, leka med polska scouter, beskåda stafettlöpning samt en polsk-svensk fotbollsmatch. På biblioteket invigdes en utställning om ubåtsmannen Wadek Sloma och i Församlingshemmet genomfördes en filmvisning samt ett seminarium. På Gripsholms slott, där Polens förste Vasakung Sigismund III föddes, uppfördes en Chopinkonsert.

Regnet som hade hängt i luften under hela dagen höll sig i stort sett borta från festligheterna utom under den sena eftermiddagen, men då var det mesta redan genomfört. Denna majlördag kom att bli ett bestående minne för alla närvarande och för invånarna i Mariefred..

Kaj Wahlberg

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

1. Polska ubåtsmän samt försvarsattachén överste Jacek Stec vid platsen för interneringslägret

2. Minnestavlan vid kyrkogården samt polska scouter

3. En polsk präst läser en bön vid kyrkogården

4. Polens ambassadör Michal Czyz håller tal på torget. Krystyna Larsson från Svensk-Polska föreningen tolkar.

5. Kommunalrådet Björn Lind samt den polske ambassadören Michal Czyz

Samtliga bilder är tagna av Samfundets styrelsemedlem Tor Johanson.

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!