Den 23 oktober höll Gustaf von Gertten ett intressant föredrag på ABF om sin forskning rörande de polska lägerfångar, som kom till Sydsverige under våren och sommaren 1945. De kom med ”de vita bussarna” samt med fartyg från Lübeck. Under en timme berättade Gustaf om olika människoöden, om sitt arbete med att kontakta flyktingar och deras efterlevande. Bland annat har han sökt upp många av de spädbarn som kom med sina mödrar från Ravensbrück i april 1945. Idag börjar barn och barnbarn att söka kunskap om sina föräldrar och farföräldrar.

Det finns en hel del dokumentation i olika arkiv om dessa människor, som Gustaf och hans medarbetare i Föreningen G-gruppen har tagit fram. Den polske officeren Zygmunt Lakocinski genomförde 1945-46, med sin arbetsgrupp cirka 600 intervjuer av flyktingar efter ankomsten. Detta material är på polska och bör översättas för att kunna bli tillgängligt på svenska och andra språk. Föreningen G-gruppen hjälper de efterlevande att få kunskap om sina släktingar.

Efter föredraget följde en livlig diskussion med åhörarna, som också bidrog med information i dessa frågor. En hel del kontakter knöts som kommer att innebära ytterligare klarlägganden. Därefter avtackades Gustaf för en mycket intresseväckande föreläsning.

Krystyna Larsson

 

Gustaf von Gertten (foto Krystyna Larsson)

 

Gustaf von Gertten och operasolisten Jadwiga Koba, som bidragit med översättningar av polska dokument (foto Krystyna Larsson).

 

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!