1926-28 Professor och statsråd Nils Wohlin
1928-31 Professor Gustaf Kobb
1931-37 Överste Axel von Arbin
1937-46 General Oscar Nygren
1946-52 Stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Anderson
1952-54 Stockholmsmässans direktör Börje Claesson
1954-59 LO:s vice ordförande Einar Norrman
1959-74 Överläkare Harry Neumüller
1974-79 Direktör Georg B Mazur
1979-87 Regeringsråd Gustaf Petrén
1987-97 Riksdagsman Ivar Virgin
1997-2001 Kulturråd Mika Larsson
2001-14 Överste Hans Bjernby
2014- Civilingenjör Peter Eklund

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!