Ordförande: Peter Eklund
peter.ng.eklund@gmail.com

Tillika ordförande Uppsalaföreningen


Vice ordförande: 
Karin Maltestam
karin.maltestam@bahnhof.se
Tillika ordförande Blekingeföreningen


Sekreterare: Vakant (Peter Eklund)


Kassör: 
Krystyna Larsson
krystyna.larsson@abf.se
Tillika ledamot Stockholmsföreningen


Ledamoter:

Maciej Onoszko
gotland@svensk-polska.se
Tillika ordförande i Gotlandsföreningen

Urban Goerges
urban.goerges@yahoo.se
Tillika styrelsemedlem i Stockholmsföreningen

Janina Ahlgren
janina.ahlgren@hotmail.com
Tillika ordförande i Skåneföreningen

Karl Beijbom
Info.beijbombooks@gmail.com
Tillika ordförande i Västmanland

Hans-Olle Frummerin
hansolle7@gmail.com
Tillika styrelsemedlem i Göteborg

Valberedning:
Gösta Munktell
gosta@munktell.data.com
(sammankallande), tillika ledamot Uppsalaföreningen

Bo Bergman
bo.bergman@blentarp.eu
Tillika ledamot Skåneföreningen

Monika Björnson-Rzewuski
monika.rzewuski@gmail.com
StockholmsföreningenRevisor:

Peter Andlin Sobocki

peterandlin@telia.com

Revisorsuppleant:
Claes Kihlberg 


claes.kihlberg@gmail.com

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!