Monte Cassino på årsmötet 2012

Svensk–Polska Föreningens årsmöte 2012 ägde rum den 30 mars på Samfälligheten Spexarens kvartersgård i Lund. Ett 25-tal medlemmar mötte upp.

Årsmötesförhandlingarna sköttes smidigt av ordföraren Kent Larsson och blev snabbt avklarade. Samtliga styrelseledamöter som stod för omval blev omvalda. Styrelsen består således även under 2012 av Kent Larsson (ordf.), Ingemar Olander (ord.), Göte Svensson (ord.), Susanne Salomonsson (ord.), Janina Ahlgren (ord.), Jan Axel Stoltz (ord.), Terho Paulsson (ord.), Gabriel Stille (ord.), Kristina Mårtensson (suppl.), Sverker Norén (suppl.).

Lennart_Sandberg

Lennart Sandberg höll ett initierat föredrag om slaget vid Monte Cassino.

Årsmötet informerades om att polskundervisningen vid Lunds universitet skulle läggas ner. Årsmötet beslöt att tillskriva Universitetet och uttala sin oro över nedläggningen av polskundervisningen.

Efter årsmötesförhandlingarna följde den av medlemmarna starkt emotsedda föreläsningen av Lennart Sandberg om slaget 1944 vid Monte Cassino i södra Italien. Lennart Sandberg hade tidigare skrivit en initierad artikel om händelserna i Bulletinen (nr. 1/2010).

Bo Bergman hade också på intresseväckande sätt i Svensk-Polsk Bulletin nr. 1 juni 2005 recenserat Matthew Parkers bok ”Slaget vid Monte Cassino”. Det var dessa artiklar som väckte mitt intresse för detta blodiga och brutala slag och som fick mig att läsa boken.

Slaget vid Monte Cassino lämnade efter sig en kvarts miljoner döda och sårade under det halvår som striderna pågick och där bl.a. polska soldater under general Anders gjorde heroiska insatser. Lennart Sandbergs föreläsning, som blev mycket uppskattad, följdes av en rad frågor och kommentarer från medlemmarnas sida. Även polska soldaters insatser vid andra krigsskådeplatser under andra världskriget berördes. Hade det inte varit för att buffén var framdukad kunde diskussionerna ha pågått länge till.

Skane_arsmote_2012
Kjell Nilsson studerar sina vinster i lotteriet, under överinseende av Susanne Salomonsson.

Medan buffén avåts lyckades Ingemar Olander med aldrig sinande energi och kraftfull stämma sälja slut på samtliga lotter. Lycklig vinnare till några av de mest åtråvärda vinsterna blev Kjell Nilsson, som väckte stor förundran över sin otroliga förmåga att förutse vilka av de lottsedlar han var i bisittning av som skulle utfalla med vinst (något fusk kunde dock inte påvisas).

Text & foto: Göte Svensson

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!