Verksamhet i Skåne – 2007

Årsmötet ägde rum fredagen den 30 mars 2007 i Lund på Samfälligheten Spexarens föreningslokal. Hela 32 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Dessa kunde, förutom strålande ledda förhandlingar, njuta av det överdådiga buffébord som våra källarmästare Bo Bergman och Sverker Norén åstadkommit.
Vidare undfägnades stämmodeltagarna av Tomas Erikssons med ljusbilder beledsagade föredrag om den så intressanta och för flertalet okända staden i nuvarande Ukraina- Lviv.
I fjolårets verksamhetsberättelse kunde vi aningen kryptiskt meddela att vi såg en lösning av lokalfrågan vara i antågande. Så har också skett. Den 26 oktober kunde vi bänka oss i de lokaler i Språk och Litteraturcentrum (SOL) i vilka Institutionen för Öst- och Centraleuropakunskap är inrymd. Allt tyder nu på att vi fortsättningsvis skall kunna ha våra föreningsaftnar där och Ni som nu har kommit till vårt årsmöte kan själva se hur utmärkta de är för vår verksamhet.

Den inledande höstträffen blev en minnesrik afton där docenten Dorota Tubielewicz Mattsson på hemmaplan så att säga berättade om skillnaden mellan den svenska och polska mentaliteten med utgångspunkt från respektive lands historia och upplevelser. Och det blev en verkligt minnesrik afton. Kvällen avrundades med läckerheter ur källarmästarnas Bergman och Norén fatabur beledsagade av skön vissång av Kristina Mårtensson. Hon fick oss också att sjunga- nåja- What shall we do with the drunken sailor?- på polska(sic!).

Skåneföreningen har också engagerat sig i den vandrande världsutställningen ”Vägar till Friheten – Med Solidaritet till Europa” som visades på Landskrona Stadsbibliotek i november 2007. Utställningen blev en mycket stor framgång och rönte stor uppmärksamhet i media. Den invigdes av Republiken Polens ambassadör i Stockholm Hans Excellens Michal Czyz och kommunfullmäktiges i Landskrona herr ordförande Lennart Söderberg. Vi hade också glädjen konstatera att invigningen ägde rum i närvaro av bl.a. Sveriges ambassadör i Warszawa Tomas Bertelman, statsrådet Christina Husmark-Persson samt direktören för Polska Institutet Katarzyna Tubylewicz.

För tredje året i följd sålde Föreningen julkort som förfärdigats av barn på barnhemmet i Wierbice utanför Wroclaw. Korten har blivit mer och mer populära och hela nettot kommer barnhemmet till del. Något att redan nu tänka på inför kommande julhelg. Beställ kort redan nu! Kontakterna med barnhemmet sker genom Janina Ahlgren.

Bulletinen
Vår medlemstidskrift, som numera är Svensk-Polska Samfundets gemensamma budbärare, har utkommit med två välfyllda nummer och åtnjutit stort och berättigat intresse. Vidare frambär Webb-Bulletinen våra budskap förutom allsidig information om Polen.

Utmärkelser
Under året har två av Föreningens medlemmar dekorerats för sina insatser för Polen.

I samband med att stödorganisationen för Solidaritet (CSSO) firade sitt trettioårsjubileum i Warszawa i september erhöll Jan Axel Stoltz Förtjänstkorset i guld. I samband med vernissagen för Solidaritetsutställningen i Landskrona den 5 november överräckte ambassadör Michal Czyz till Tor Johanson Kommendörskorset av Republiken Polens Förtjänstorden. Båda utmärkelserna hade förlänats genom beslut av Republiken Polens president Lech Kaczynski.

Övrigt
Gunilla Lindberg och Tor Johanson ingår i Svensk-Polska Samfundets styrelse, den sistnämnde som II vice ordförande.
I styrelsen för Vänortsföreningen Lund-Zabrze ingår bl.a. Jan Axel Stoltz och Tor Johanson, den sistnämnde som vice ordförande.
Tor Johanson har under verksamhetsåret fortsatt sin omfattande föreläsningsserie Den humanitära hjälpen till Polen samt Det var i Gdansk den började- Europas frigörelse, bl.a. i våra systerföreningar i Stockholm och Göteborg.

Minnesord
Lunds kommuns internationelle sekreterare, tillika Vänortsföreningens Lund-Zabrze sekreterare Staffan Holmkvist har under många år varit oss en mycket stor hjälp. Alltid lika beredd att stödja oss i olika ärenden och med olika uppgifter. Under verksamhetsåret tilldelades han Svensk-Polska Samfundets hedersmedalj, som överräcktes till honom av II vice ordföranden i Samfundet Tor Johanson i samband med Vänortsföreningens Lund-Zabrze årsmöte. Staffan Holmkvist tog också på många olika sätt livlig del i vårt arbete.
Helt oväntat gick vännen Staffan bort midsommardagen 2007. Vi lyser frid över hans ljusa minne.

Tack
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla dem som på olika sätt stött Föreningen under det gångna året. Ett särskilt tack vill vi rikta till Republiken Polens ambassadör i Stockholm, Hans Excellens Michal Czyz och Republiken Polens under verksamhetsåret tillträdde generalkonsul i Malmö, Jaroslaw Lasinski, ävensom under året avgångne generalkonsuln Gerard Pokruszynski därstädes . Polska Institutet, främst genom dess direktör Katarzyna Tubylewicz, har varit oss ett starkt stöd. Likaså ber vi att få tacka kommunfullmäktiges i Landskrona herr ordförande Lennart Söderberg för det stora stöd han på olika sätt varit för oss. Stadsbiblioteket i Landskrona med bibliotekschefen Margareta Rydhagen i spetsen har hjälpt oss mycket, inte minst detta verksamhetsår i samband med utställningen om Solidaritet. Dagstidningarna, framförallt Landskrona Posten-Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen samt Skånska Dagbladet har ägnat vår verksamhet uppmärksamhet, liksom Radio Malmöhus och nättidningen Landskrona Direkt. Vi är Pol-Line AB stort tack skyldiga för den gentila gåvan i form av vinsten (en Bil-femma) i vårt medlemslotteri.

Det finns flera företag, organisationer, myndigheter och enskilda som hjälpt oss.

Till alla Er från oss alla ett stort och varmt tack.

Landskrona den 28 mars 2008.
För Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Skåne

Kent Larsson – ordförande och Tor Johanson – sekreterare

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!