Styrelsen för Svensk-Polska föreningen i Västmanland

Styrelse 2014

Överst från vänster;
Åke Jansson, Urban Liwing, Barbara K. Hallström, Karl 
Beijbom och Hans-Erik-Montelius,
Första raden: Leif Wrisemo.

 

Styrelse:

Ordförande: Karl Beijbom  
Lledamot och tillika kassör Barbara Kabacinski-Hallström
Ledamoter: Åke Jansson
Lars-Olof Lundkvist
Jacek Kobosko
Teresa Binbach
Roger Hallström

 

 

Övriga funktionerer:

Revisor Anders Åkerström
Örjan Ek
Revisorssuppleant Benone Christian Grigore

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!