Några ord från ordföranden i Stockholmsföreningen

Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att ordna intresseväckande aktiviteter och programpunkter.
Detta är en förutsättning för att få behålla de gamla medlemmarna samt rekrytering av nya medlemmar, vilket är nödvändigt för föreningens fortlevnad.
För närvarande följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undviker därför att samla våra medlemmar.

 

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Stockholm

Ordförande:Peter Brandqvistpeter.brandqvist@gmail.com
Vice ordförande:Martin Adlers
Sekreterare:Kyösti Miilus
Kassör:Henryka Ståhl
Rese- och Webbansvarig:Arthur Sehn
Ledamöter:Barbara Sellberg
Christoffer Tjulander
Suppleanter:Ingrid Skinner
Vakant
Revisor:Peter Lindhe
Revisorssuppleant:Staffan Dufva
Valberedning:Hans Bjernby
Janina Pieniowska

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!