Henia Ståhl, Arthur Sehn, Margarita Rodriguez, Eduardo Kurt-Fuentes
Foto: Krystyna Larsson

Utflykt till Vaxholm
Lördag 9 maj genomförde Stockholmsföreningen en utflykt till Vaxholm och besökte Fästningsmuséet. I detta museum skildras det svenska kustförsvarets historia från det att fästningen började byggas på 1500-talet till idag. I en särskild monter visas föremål och bilder från interneringen av de tre polska ubåtarna Sep, Rys och Zbik under Andra världskriget. Många av föremålen och bilderna är skänkta av Wadek Sloma som var maskinist på Rys. Wadek var hedersmedlem i Stockholmsföreningen och avled 2008.
Cirka 20 personer deltog i utflykten. På bilden syns Henia Ståhl, Arthur Sehn, Margarita Rodriguez och Eduardo Kurt-Fuentes.
Kaj Wahlberg

 

Årsmöte 
Årets Årsmöte ägde rum lördag 25 april kl 11.00 i Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Kl 12.00 genomförde Samfundet sitt årsmöte i samma lokal. Kl 1300 spelade Carla Sehn några stycken på piano och sedan blev det en enklare smörgåsbuffé med dryck. 

 

Nyfiken på Polen

Föreläsningar i samarbete med ABF Stockholm.
Våren 2009:

Film ”Katyn”
Andrzej Wajdas senaste film om de fruktansvärda händelserna under Andra Världskriget förhandsvisas i samarbete med Atlantic Film AB och Polska Institutet.
• Lördag 17 januari kl 13-15, ABF-huset. Fri entré.

Massakern i Katynskogen
Historisk bakgrund till den sovjetiska massakern på tusentals polska officerare under Andra Världskriget. Vi tittar närmare på fakta och propaganda, kronologin och skuldfrågan samt det långa efterspelet fram till 1990-talet. Föreläsningen är en fristående uppföljning av filmen ”Katyn”.
Föreläsare: Arthur Sehn.
• Lördag 24 januari kl 11.00-13.00, ABFhuset, Sveavägen 41. Entré 50 kr.

Olsztyn (Allenstein, Holstin)
Tegelbyggnader, grönska och sjöar präglar denna mindre kända stad i nordöstra Polen, som alltid varit en brytpunkt och en mötesplats för det polska och tyska. Vilka befolkar staden i dag och hur förhåller den sig till sin skiftesrika historia?
Stefan Ingvarsson fortsätter att tala om polska städer med en mångfacetterad bakgrund.
Föreläsare: Stefan Ingvarsson, översättare och journalist.
• Lördag 14 mars kl 11.00-13.00, ABFhuset. Entré 50 kr.

 

 

 

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!