Tidigare verksamhet i Stockholm – 2006

Verksamhetsberättelse 2006

Vårens aktiviteter inleddes den 25 januari genom att vi visade den polska filmen “Aldrig i livet (Nigdy w życiu)” på Polska Institutet. Den 18 mars berättade historikern Arthur Sehn på ABF Stockholm om ”Svenskarna vid Czestochowa” där belägringen av klostret Jasna Góra beskrevs och diskuterades. I Jakobsbergs centrum genomfördes den 22 mars en Matmässa där bl a det polska köket presenterades. I samband med detta uppträdde representanter från dansgruppen Piastowie. Arrangemanget skedde i samarbete med COOP Stockholm.

Årsmötet genomfördes 22 april på Polska Institutet samtidigt som Samfundet firade sitt 80-årsjubiléum. Vårens verksamheter avslutades med en besök vid Fästningsmuséet i Vaxholm den 6 maj. Vi fick en personlig guidning av muséets chef Erik Himmelstrand. Speciellt intresse väckte naturligtvis den monter i muséet som visar föremål och bilder från interneringen av de tre polska ubåtarna under Andra Världskriget. Som vanligt deltog vår hedersmedlem Wadek Sloma, en av de få kvarlevande ubåtsmännen.

På förslag av vår styrelsemedlem Krystyna Larsson ansökte vi under våren om bidrag från ”Kommittén för EU-debatt”. På temat ”Polen i det nya Europa” genomfördes därefter under hösten tre seminarier på ABF Stockholm, där Polens förhållande till EU belystes. Innan dessa aktiviteter startade genomförde vi ett besök vid Gripsholms slott i Mariefred lördagen 26 augusti. Syftet var att studera Katarina Jagellonicas öde som svensk hertiginna och senare drottning. Kjell-Albin Abrahamsson höll 9 september en föreläsning med titeln ”Enkel biljett till Polen”. Denna aktivitet besöktes av cirka 180 personer vilket får anses vara rekord för våra aktiviteter.

Den 7 oktober startade EU-seminarierna. Först ut var Arthur Sehn med en föreläsning på temat ” Högersväng och den stora utvandringen” där Polens politiska och ekonomiska förhållanden samt arbetskraftutvandringen belystes. Det andra seminariet hölls 14 oktober och leddes av ambassadrådet Mirosław Lewinski. Titeln var ”Polens möjligheter till tjänste- och varuexport i EU”. Det tredje och avslutande seminariet ”Hur kommer Polen att påverkas av EU-medlemskapet? – Polen i det nya Europa” genomfördes 28 oktober. Föreläsare var minister Jan Henrik Amberg vid UD. Sammanfattningsvis var denna föreläsningsserie mycket uppskattad och bidrog till att öka kunskaperna om Polen och EU hos våra medlemmar och andra intresserade.

Den 11 november föreläste Stefan Ingvarsson på ABF om ”L´viv, Lwów, Lemberg – i dag och i ljuset av andra länders anspråk och historieskrivning”. Det var intressant att få reda på denna unika stads historia. Höstens aktiviteter avslutades 18 november då vi visade filmen ”Det förlovade landet (Ziemia obiecana)” av Andrzej Wajda i samarbete med Polska Institutet.

Bo Schubert med hustru deltog i Polsk-Svenska föreningens Luciafirande i Warszawa. 
Någon kontakt med riksdagens Svensk-Polska Parlamentarikerförening har inte tagits under 2006. Anledningen var det stundande valet under hösten. Under 2007 bör kontakterna åter förnyas.
Under året har representanter för styrelsen skickat in text- och bildmaterial till Svensk-Polsk Bulletin som utges av Samfundet. De flesta bidragen har även kunnat läsas på nätupplagan av Bulletinen.

Det finns två hemsidor där man kan finna information om Föreningens och Samfundets verksamhet:
www.svensk-polska-samfundet.just.nu samt http://bulletinen.org/ .

Polska Institutet har fått en ny direktör under året, Katarzyna Tubylewicz. Styrelsen har tagit kontakt med henne och vi är överens om att fortsätta det goda samarbetet som vi hittills haft.

Styrelsen har genomfört nio möten under verksamhetsåret.

Vi ber att få framföra vårt varma tack till ABF Stockholm och Polska Institutet för ett givande och fruktbart samarbete under det gångna året. 

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!