Strålbehandling under 100 år – från Marie Curie Sklodowska- till i dag
17/10 2013 , kl. 19.00,  Biblioteket, Västerås.

 

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!