Svensk-Polska Samfundets håller årsmöte torsdagen den 29 april 2021 Kl 18.00 via Zoom.us.

Svensk-Polska samfundets årsmöte kommer av förklarliga skäl inte att hållas fysiskt i år heller utan kommer att ske vi programmet Zoom.us. Det innebär att man själv kan välja fysisk plats varifrån man vill delta.Aktuella handlingar kommer att finnas på vår hemsida www.svensk-polska.se. Handlingarna kommer att finnas på hemsidan från och med 20 april.

Mötet kommer praktiskt att ske på följande sätt:

  • Samtliga medlemmar är välkomna att delta med begränsningen att valt system kan enbart hantera100 deltagare samtidigt. Så i detta fall gäller först till kvarn!
  • De medlemmar som vill delta skickar ett mail till Svensk-Polska samfundets ordförande och i detta anger på vilken epostadress vederbörande vill bli kontaktad.

            Anmälan sker till peter.ng.eklund@gmail.com senast 28 april kl 18:00.

  • Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar utlovas ett trevligt föredrag.                 

VÄLKOMMEN!

Styrelsen
via Peter Eklund

Här kommer dagordning för mötet och verksamhetsberättelse för år 2020.

 

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!