Livlig höstverksamhet 2010

Livlig höstverksamhet 2010
Stalins massmord i KatynDen för sex år sedan återuppväckta och nu så livaktiga Göteborgsföreningen genomförde den gångna hösten ett flertal aktiviteter. Bl.a. besökte författaren, tillika G-P:s Warszawakorrespondent, Peter Johnsson föreningen och föreläste om sin senaste bok Stalins mord i Katyn. Föreläsningen, som lockade ett stort antal åhörare, var ett samarrangemang mellan Europarörelsen i Göteborg, Republiken Polens generalkonsulat i Malmö, Studieförbundet Medborgskolan samt Göteborgsföreningen. Generalkonsul Jaroslaw Lasinski hedrade arrangemanget med sin närvaro. Föreningen avser fortsättningsvis genomföra fler sådana samarrangemang.

Chopin 200 år
Flera föreningsmedlemmar deltog också i firandet av 200-årsminnet av Fryderyk Chopins födelse. Chopinåret har ju uppmärksammats över hela världen. I Göteborg celebrerades det med en stor och magnifik konsert med Polska Radions symfoniorkester på Göteborgs konserthus. Orkestern gjorde en musikalisk rundresa, under devisen ”En symfoniorkester går till havs” med det stolta polska segelfartyget ”Dar Mlodziezy” och besökte bl.a England, Frankrike, Holland, Danmark Sverige och Oslo. I Sverige var Göteborg den hamn som fick äran av ett besök. Det blev en anslående konsert på Konserthuset och efteråt gav generalkonsul Jaroslaw Lasinski en mottagning i foyern där inte minst polska delikatesser kunde avnjutas. En fantastisk afton!
Hösten bjöd också på ett flertal välbesökta filmvisningar.

Aktiviteteter hösten 2010

KÄRA MEDLEMMAR, INTRESSENTER OCH SYMPATISÖRER TILL SVENSK-POLSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG:

Än består sommartid. Oaktat detta dristar jag mig till att sända ut ett litet meddelande inför hösten.

Föreningen avser att fortsätta sin verksamhet med att visa polska filmer. Vi har redan en på lager : ”Ninas resa” som handlar om Nina Einhorns liv i Warszawa.
Efter Katyn går vi vidare med andra filmer av Polanski, Wajda med flera. Från centralt håll i Stockholm bör vi förvänta oss bidrag med material som vi återkommer till. Tor Johanson kommer i höst att besöka oss och tala om den minnesbok över det nu mer än 80-åriga Svensk-Polska Samfundet i Sverige som han är författare till. Vidare skall vi försöka få till oss en korrespondent från Warszawa för att få insikt på stämning och utveckling i Polen som ju befunnit sig under tung återhämtning.

Till Dig som läser detta vill jag verkligen säga :
Kom och tag del av vår förenings aktiviteter och överväg inte detta längre utan dyk upp. Du är alltid välkommen till oss hur länge du än betraktat Dig som intreesent eller sympatisör. Till de som hittills bekräftat sitt medlemsskap genom att betala in medlemsavgiften uttalar jag mitt varma tack. Du som vill bekräfta Ditt engagement i föreningen kan betala in medlemsavgiften på 200 kronor till pg 53 51 55-6. Kassan är inte imponerande för en liten ideell förening som vår och därigenom har Du själv genom Din medlemsavgift ett avgörande inflytande över föreningens möjligheter till kommande större aktivitet.

Som det ser ut nu kommer resan till Krakow att äga rum under våren 2011. Då möter vi våren i Centraleuropa !

Till slut kommer vi självklart att underrätta om de svensk-polska aktiviteter som kan dyka upp i Göteborg under höstens lopp. Såtillvida har flera programpunkter under hand dykt upp på vår agenda.

Ny underrättelse utgår när datum för den första filmförevisningen bestämts. Till dess fortsatt sommar och gärna ytterligare några inbetalningar till föreningen.
Årsavgift 200 kronor som gärna emotses på pg 53 51 55 – 6

Med vänlig hälsning;

Hans Göran Tommila

Ordförande

Stalins mord i Katyn

Peter Johnsson

”STALINS MORD I KATYN”
SAMTAL MED FÖRFATTAREN PETER JOHNSSON
FREDAG 12 NOVEMBER, KL 18.00
EMIGRANTERNAS HUS – PACKHUSPLATSEN 7

Peter Johnsson  presenterar sin nya bok om mordet på polska officerare i Katyn. Detta brott fick ett efterspel som varade ända in i våra dagar.

ARRANGÖRER:
Europarörelse i Göteborg, Svensk-polska Samfundet, Vuxenskola, Polska Generalkonsulatet i Malmö.

 

PETER JOHNSSON är historiker och journalist, utrikeskorrespondent för Göteborgs Posten och finlandssvenska Yleradio och TV, sedan tre decennier bosatt i Warszawa och en av Sveriges främsta experter på Polens historia och Polen av idag. Han är författare till bland annat boken Polen i historien, ett verk på 600 sidor som beskriver Polens historia från äldsta tid till idag och som publicerades 2009.

 

Under några få veckor i april och maj 1940 lät Stalin avrätta minst 21 857  polska officerare, poliser och andra uniformerade tjänstemän som tillfångatagits vid andra världskrigets utbrott i september 1939 när Sovjetunionen ockuperade Polens östra delar. Avrättningarna skedde med nackskott innan offren föstes eller slängdes ned i massgravar. Beslutet om morden fattades på ett möte i det sovjetiska kommunistpartiets politbyrå den 5 mars 1940. Mordaktionen som sedan genomfördes av NKVD var välorganiserad och väl dokumenterad. I ett halvt sekel tillhörde dessa dokument de mest välbevakade i Sovjetunionen. Den lögn som Sovjets ledare hållit fast vid i femtio år, en lögn som försökte lägga skulden för morden på Hitlertyskland, förlorade definitivt sin kraft när Boris Jeltsin tog över makten i Kreml. Under krigsåren vägrade Stalins allierade – Churchill och Roosevelt – att officiellt ifrågasätta Stalins undanflykter och uppenbara lögner. Massmorden i Katyn, där ordet ”Katyn” egentligen står för ett flertal platser där morden ägde rum, hade därför en stor politisk betydelse för formandet av efterkrigstidens Europa. Än idag, 70 år efter morden, är Katyn ett starkt politiskt laddat ord i relationerna mellan Polen och Ryssland.
 

Stalins massmord i Katyn

Svenska Dagbladet 22 april 2010
”Avslöjandet om vad som verkligen skett med Polens politiska ochmilitära elit kom i samband med Sovjets sammanbrott och att Jeltsin fattadebeslutet att öppna dokumenten. Om alla dessa lögner, halvsanningar ochundanflykter har Peter Johnsson skrivit en utmärkt källkritisk bok som medobarmhärtig skärpa avslöjar en av det kalla krigets mest kontroversiellaskrönor och slutgiltigt avslöjar sanningen om denna ohyggliga förbrytelse.”
HÅKAN ARVIDSSON litteratur@svd.se