Direktfyg Visby-Kraków

Gotlandsflyg flyger direkt från Visby till Kraków

Under oktober 2011 kan du flyga direkt till Polen, 15/10, 19/10 och 22/10.

Krakow är en underbar stad ditt många gotlänningar drömmer att åka. Om ditt barn var där så fråga det och slå till… Boka din resa här. Du kommer vara mer än nöjd.

85-års jubilumsmottagning 2011

Jubileumsmottagningen 2011

Svensk-Polska Samfundets jubileumsmottagning lördagen den 21 maj skedde på polska ambassaden i Stockholm med närmare 90-talet deltagare. Polens ambassadör, Adam Halacinski, öppnade mottagningen med ett vänligt och värmande tal om svensk-polska relationer i allmänhet och om relationerna till Samfundet och dess föreningar i synnerhet. Det framgick med all tydlighet att man uppskattar vår verksamhet och gärna stöder dess utveckling. Ambassadören avslutade, med glimten i ögat, med att hälsa oss välkomna tillbaka även då vi fyllde de 100.

Efter ambassadörens välkomnande tal höll ordföranden Hans Bjernby sitt tal till Svensk-Polska Samfundets ära. 85-års verksamhet är fantastiskt och allt beröm förtjänar föreningarna med sina medlemmar under dessa gångna år. Ordföranden avslutade med att trycka på den framtidstro han känner för Samfundet och önskade alla medlemmar ett stort lycka till med framtida verksamhet. (Hela talet framgår på annan plats).

Hans Bjernby

 

[ngg src=”galleries” ids=”16″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

 

 

Historiens vingslag:

LM Ericssons koncernchef Hemming Johansson var en av grundarna av Samfundet. Han var mångårig styrelseledamot och gynnare. (Minneboken s. 16 bild). LMEricsson Polens tekniske direktör var  Helmer Eriksson. Hans dotter Gun vistades sina allra första år i Warszawa innan familjen före krigsutbrottet flyttade hem till Stockholm. På bild 3791 syns Gun Åkerman och Hemming Johanssons barnbarn Hemming och Urban.  Alla lika glada över den återförening som skett tack vare arbetet med minnesboken. I denna finns bl.a. Guns mor på s.17 och hennes mor och far på sidan 18 på den härliga bilden från Polsk-Svenska Föreningens i Warszawa årsmöte 1934.

Bild 6783: bröderna Johanssons med sin vän och ”upptäckare av sambandet” Krystyna Larsson. På 6794-96 berättar och visar Gun på bilderna från Warszawa i minnesboken. På 6784 berättar Gustaf von Gertten om sitt arbete med återförening av polcacker som kom till Sverige med de vita bussarna. Förhoppningsvis till hösten kommer SVT att visa en av honom skapad dokumentär härom.

6769     Samling inför mottagingen

6771 Gustaf Petréns brorsdotter Karin Petrén och Gunnar Neumüllers änka Gunilla med barnbarn (bild).

6772     Legendaren Sven Jern som frösåg Solidaritet med bl.a. tryckerimaskiner. Hans framlidne bror Lennart fängslades vilket fotografen synnerligen väl erinrar sig.

6774     Kulturpristagaren Karin Maltestam med nyvalde Rolf K Nilsson från den så aktiva Gotlandsföreningen

6775 Samfundets ordförande emeritus, Georg Mazur samt även Ann-Cathrine Haglund med make och Peter.

6785   Henia Ståhl (Stockholmsföreningens styrelse) med make.

6790   Blekinges starka namn Karin och Jan Maltestam

6797   Krystyna Larsson och Jan Maltestam

6800   Fru Jern, Carla Sehn, Sven Jern.

6801 Bröderna Johansson – På den här balkongen har helt klart deras farfar stått många gånger.

6798 Ett varmt och innerligt tack till värden ambassadören E. Adam Halacinski och ministerrådet Radomir Wojciechowski. Förutom en fantastisk mottagning med verkligt delikat buffé hade Ni även ombesörjt ett strålande väder.

Foto och bildtexter: Tor Johanson.

Tre dekorerade veteraner

Vid en högtidlig ceremoni tisdagen den 11 oktober på den polska ambassaden i Stockholm tilldelades Hans Bjernby, Krystyna Larsson och Kaj Wahlberg Riddarkorset av republiken Polens förtjänstorden. Ambassadören Adam Halacinski var den som förrättade ceremonin.

I sitt inledande anförande uttryckte ambassadören sin glädje över att så många Polenvänner, familj och vänner till hedersgästerna, hade kommit till ambassaden. Det fanns ju ett arrangemang denna kväll som konkurrerade om uppmärksamheten, EM kvalmatch i fotboll. Ett 60-tal personer hade kommit och fick lyssna till ambassadören där han framhöll värdet av Svensk Polska Samfundets insatser och att detta lett till många goda kontakter. Han poängterade att Samfundet består av extraordinära personer som arbetar ideellt så att goda relationer länderna emellan skapas och att goda attityder upprätthålls mellan människor.

I sitt fortsatta anförande framhöll ambassadören den värme och vänlighet som han mött i Sverige under den snart 1-åriga vistelsen. Han berättade också att Riddarkorset är en mycket hög och betydelsefull utmärkelse från Polens president.

Hans tilldelas utmärkelsen för lång och fruktbar tjänst som ordförande i Samfundet.

Kaj erhåller utmärkelsen för gott samarbete i Stockholmsföreningen.

Krystyna erhåller utmärkelsen för hennes stora engagemang och hennes förmåga att bygga broar mellan länder, kommuner och människor.

Tor Johanson, Landskrona, berättade om Hans förmåga till hårt arbete samtidigt som han kan delegera så att även omgivningen ger det bästa. Tore fortsatte med att berömma Krystyna för att hon alltid har möjlighet att fixa allting, är hjälpsam och tjänstvillig och att detta alltid utförs med en speciell värme. Och Kaj avslutningsvis är den store taktikern med det speciella lugnet som alltid får uträttat det som han planerat.

I sitt tacktal berättade Hans om sitt intresse för Polen och hur det hade vaknat i samband med att han blev utnämnd till försvarsattaché under senare hälften av 1990-talet. Hans flyttade med sin familj till detta land som var så nära men ändå så långt ifrån. Tiden i Polen gav många nya vänner och fina upplevelser. Han berättade också om sin glädje över den feed-back han får för sitt ideella arbete. Avslutningsvis upprepade han sitt varma tack och sa att hans glädje och stolthet var mycket stor över att ha blivit tilldelad Riddarkorset.

Krystyna berättade i sitt tacktal om att hon redan tidigt hade hittat till föreningslivet, redan under skoltiden var hon aktiv i olika föreningar. I Samfundet har hon varit verksam i 8 år. Hon tackade ödmjukt och uttryckte sin stolthet.

Kaj sa i sitt tacktal om sitt stora intresse för Polen och hans fascination över att det egna folket kunde befria landet. Polen var nu hans andra hemland och han framförde sitt varma tack och uttryckte sin stolthet.

Alla Polenvännerna radade sedan upp sig i långa rader för att gratulera de dekorerade. Krystyna nästan försvann i ett hav av blomster.

På den obligatoriska frågan om vad utmärkelsen kommer att betyda för framtiden svarades följande:

Kaj: Det förpliktigar och sporrar till fortsatta insatser.

Krystyna: Nu kommer jag att anstränga mig ännu mera.

Hans (med ett stort leende): Med stolthet kommer jag att bära medaljen på fracken vid högtidliga middagar.

Kvällen avslutades med ett mycket trivsamt mingel.

Peter Eklund

[ngg src=”galleries” ids=”10″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

 

Bild 001 Ambassadör Adam Halacinski välkomsttalar

002-003 Tor Johanson, som länge arbetat tillsammans med huvudpersonerna, ger sin syn på dem.

006-007  Hans Bjernby framför Samfundets och de dekorerades tack

008 Tackar gör också Krystyna Larsson och

011 Kaj Wahlberg som också frambär Stockholmsföreningens uppskattning.

015 En av Samfundets och Stockholmsföreningens långvariga medlemmar Arne Westling  med Elisabeth Gieysztor Ingvarsson.

016 Tidigare ambassadören i Warszawa Karl-Vilhelm Wöhler hade kommit för att speciellt gratulera sina forna försvarsattachéer Hans Bjernby och Kaj Wahlberg. Här i samspråk med förutvarande ordföranden i Samfundet Georg Mazur och Svensk-Polska Handelskammarens Börje Risinggård

017 Riksförbundet Polska Föreningars ordförande Maria Olsson tillsammans med Georg Mazur och Börje Risinggård

018 Charoltta Wöhler och Gwen Bjernby friskade upp minnen från diplomatlivet i Warszawa

019 Stolta döttrarna Johanna och Karolina tillsammans med fader Hans. 

030 Ministerrådet Radomir Wojciechowski och Stockholmsföreningens Urban Georges.

031 Gustaf von Gertten har ägnat lång tid och mycken möda åt att dokumentera de polska lägerfångarnas, som kom till Sverige vid krigssluet 1945, öden. Hans forskning ledde fram till den kritikerrosade dokumentärfilmen Hoppets Hamn som just nu visas runt om i Sverige. Missa inte den!!!

032 Uppsalaföreningens ordförande Peter Eklund och ministerrådet Radomir Wojciechowski

 

034 Lars Ståhl med maka, Stockholmsföreningens Henryka Ståhl.

 

Foto: Tor Johanson (bild 001, 004-019, 030-032), Urban Georges (bild 002-003), Monica Stööp (bild 020-027), Elżbieta Gieysztor-Ingvarsson (bild 028 – 029, 033-034).

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2011

Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2011, genomfördes lördagen den 21 maj i Stockholm. Bland deltagarna fanns representanter för alla föreningar förutom Göteborgsföreningen p g a oväntat sjukdomsfall. Även den vilande Norrlandsföreningens representant, Sven Hansson, var närvarande. Ordföranden kunde efter en kort presentation av främst de tillresta öppna årets årsmöte och genomföra detsamma enligt sedvanlig agenda.

 

Valberedningens sammankallande, Jan Maltestam presenterade dess förslag som bl a innebar att Gotlands nye ordförande Rolf K Nilsson valdes till ledamot och Västmanlands ordförande Urban Liwing valdes till suppleant. Tor Johanson lämnade styrelsen och avtackades av ordföranden för sin insats i styrelsearbetet och med Minnesboken under mötets avslutning.

 

Diskussionerna under mötet rörde främst Bulletinens framtid d v s hur de ekonomiska förutsättningarna kan tillgodoses. I år är två nummer tryggade tack vare polska ambassadens bidrag. Ett stort tack riktades därför till ambassadens representant, konsul Radimir Wojciechowski, som närvarade under mötet. Ordföranden informerade om styrelsens stående uppdrag att kontinuerligt pröva olika möjligheter att få tillräcklig ekonomi för Bulletinens utgivning.

 

Ordföranden informerade också om att utdelningen av årets kulturpris kommer att ske på polska ambassaden vid mottagningen senare under dagen. I samband härmed informerades och diskuterades också formerna för kulturprisets kandidatur och innehåll idag. Årets, sedan tidigare beslut, är som bekant Blekingeföreningens ordförande Karin Maltestam.

 

Mötet avslutades även i år med några musikstycken framförda av Carla Sehn. Ett numera högst förväntat och mycket uppskattat inslag i denna sammankomst. Därefter samlades vi i lokalerna för en stunds trivsam samvaro under takåsarna i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.

 

Hans Bjernby

 

{vsig}bilder/Samfundet/2011/Arsmotet{/vsig}

Foto (001-002): Jan Maltestam.

Foto (003-012): Tor Johanson.

Polens självständighetsdag

Polens självständighetsdag – samtal, dikt och dans
Den 11 november firar Polen sin självständighet.Vi inleder firandet redan fredag 9 november.

Journalisten och tidigare kulturattachén Mika Larsson berättar kärleksfullt om likheter och olikheter mellan Polen och Sverige.

Översättaren Anders Bodegård läser dikter av Wislawa Szymborska på svenska.

Uppträdande av den berömda folkdansgruppen Piastowie.

• Fredag 9 november kl 17.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

Arrangörer: Svensk-polska förbundet, Svenska-polska föreningen i Stockholm, Republiken Polens ambassad i Stockholm, ABF Stockholm.